Online nyomtatvány kitöltés

Kattintson a kitöltendő nyomtatványra, majd az új ablakban töltse ki az adatokat. Ha készen van, kattintson a nyomtatvány alján a nyomtatás gombra és a kinyomtatott lapot aláírás után juttassa el Ügyfélszolgálatunkra!

 

Kattintson a kitöltendő nyomtatványra, majd az új ablakban töltse ki az adatokat. Ha készen van, kattintson a nyomtatvány alján a nyomtatás gombra és a kinyomtatott lapot aláírás után juttassa el Ügyfélszolgálatunkra!

1 Előzetes tájékoztatáskérelem a törzshálózatba történő bekötés lehetőségeiről és feltételeiről
2 Szolgáltatói hozzájárulás-kérelem a törzshálózatba történő bekötéshez
3 Használatbavételi hozzájárulás-kérelem a megépített házi szennyvízhálózatra
4 Locsolási kedvezménykérelem a 10%-os locsolási kedvezmény igénybevételéhez
5 Igénybejelentő az elkülönítetten mért locsolási célú mellékvízmérő telepítéséhez
6 Nyilatkozat ivóvízvezeték meghibásodása következtében elfolyt vízmennyiségről
7 Felhasználóváltozás-bejelentő közszolgáltatási szerződéshez
8 Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, módosítására, megszüntetésére
12 Térképes nyilatkozat
13 Kérelem a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás szüneteltetéséhez
14 Szennyvízbeemelő üzemeltetésének kérelme
15 Megrendelő meglévő bekötővezeték helyzetének ellenőrzésére
16 Kivitelezői nyilatkozat csatorna-bekötővezeték építési munkáiról
17 Munkakezdés bejelentése csatorna-bekötővezeték építési munkáiról
18 Egyébvíz-bevezetési kérelem (talaj-, réteg-, kút-, termál- vagy csapadékvíz)
19 Befogadói nyilatkozatkérelem