Műszaki adatok és információk

Ellátott település: Budapest Budaörs
Ellátott lakosság: 1,7 millió fő 29 ezer fő
Átlagosan keletkező szennyvíz:  500-600 ezer m3/nap     7-8 ezer m3/nap
Elvezetett szenny- és csapadékvíz: 180 millió m3/év 2,5 millió m3/év
Biológiailag tisztított szennyvíz: 75 millió m3/év 2,5 millió m3/év
Biológiailag tisztított szennyvíz aránya: 99% 99%
A csatornahálózat hossza: 6399 km 163 km
Biológiai tisztítótelep: 3 db (2 db az FCSM Zrt. által, 1 db az FV Zrt. által üzemeltetett)
1./ Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep kapacitása: 200 ezer m3/nap
2./ Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep kapacitása:
80 ezer m3/nap
Nincs
Szenny- és csapadékvíz-átemelő telep: 9 szivattyútelep, 226 átemelő telep, 815 beemelő telep 10 átemelő telep,
192 beemelő telep
 


Műszaki adatok:
(A 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 4. számú mellékletének 7. pontja alapján)
 
Megnevezés Budapesti adat Budaörsi adat
a/ vízbázisok kapacitása (m3/nap) Nincs Nincs
b/ kitermelt víz mennyisége (m3/év) Nincs Nincs
c/ átvett víz mennyisége (m3/év) Nincs Nincs
c/ értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év) Nincs Nincs
e/ hálózati vízveszteség (m3/év) Nincs Nincs
f/ szennyvíztisztító telepek száma (db) 2 db Nincs
g/ átemelők száma (db)  9 szivattyútelep, 226 átemelő telep,
815 beemelő telep
10 átemelő telep,
192 beemelő telep
h/ szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása 1./ Észak-pesti Szennyvíztisztító
Telep kapacitása: 200 ezer m3/nap
2./ Dél-pesti Szennyvíztisztító
Telep kapacitása: 80 ezer m3/nap
Nincs
i/ víziközmű-hálózat hossza (km) Csatornahálózat hossza: 6399 km 163 km
j/ meghibásodások száma (db/év) Üzembiztonságot veszélyeztető
meghibásodás nem volt.
Kisebb meghibásodások:
Csatornahálózat: 1220 db javítás,
1711 db dugulás-elhárítás;
Átemelő telepek: 221 db szivattyútelepi,
66 átemelőtelepi,
252 beemelőtelepi meghibásodás;
Szennyvíztisztító-telepek: 1220 db 
Üzembiztonságot veszélyeztető meghibásodás nem volt.
Kisebb meghibásodások:
Csatornahálózat: 7 db javítás,
37 db dugulás-elhárítás,
Átemelő telepek: 4 db átemelőtelepi, 68 beemelőtelepi meghibásodás
 


2020. évi energetikai jelentés