1. Ingatlan adatai:
Település neve:
Cím:
Helyrajzi szám:
2. Kivitelező adatok:
Név / cégnév:
Cím / székhely:
Telefonszám:
E-mail cím:
3. Felelős műszaki vezető adatai:
Név / cégnév:
Cím / székhely:
Telefonszám:
E-mail cím:Nyilatkozatok
A fentiekben jelzett építési munka kivitelezője kijelenti, hogy a 220/2017. (VII.31.) Korm. rendelet szerint, a műszaki biztonsági hatóság által vezetett kivitelezési jogosultsággal rendelkező víziközmű-bekötést végzők nyilvántartásában szerepel.
A kivitelezést a vonatkozó szabványoknak, műszaki irányelveknek, üzemeltetői előírásoknak és az engedélyezett tervben foglaltaknak megfelelően végeztük el. A tárgyi ingatlan bekötővezetéknek kivitelezési munkái megkezdése előtt a közműhelyzetről tájékozódtunk. A keresztező közműveket a munkálatok során nem sértettük meg, visszatöltésénél gondoskodtunk a védelmükről. A tömörítést az érvényes szabályok előírásainak megfelelően végeztük.
A 12/1988. (XII.27.) ÉVM-lpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben valamint a 181/2003.(XI.5.) Kormányrendeletben foglaltak szerint a tárgyi létesítményre vonatkozó jótállást és alkalmassági időt vállaljuk.


Budapest,....................................................................
....................................................................
kivitelező - nyilatkozó aláírása