Alulírott kérem az alábbi ingatlanhoz tartozó bekötővezeték helyzetének pontos megállapítását, mivel az a hivatalosan megvásárolt térképszelvényen feltüntetett helyen nem található.1. Ingatlan adatai:
Település neve:
Irányítószám: Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):
Házszám: Épület: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:
2. Igénylő adatai:
Név / Cégnév:
Cím / Székhely:
Telefonszám: - - -
E-mail cím:Alulírott nyilatkozom, hogy amennyiben a bekötővezeték tengelye vízszintesen egy-egy méteren belül található a térképszelvényen feltüntetett helyhez képest, akkor vállalom a vizsgálat aktuális díjának utólagos megfizetését a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. számára.
Budapest,....................................................................

....................................................................
Megrendelő/nyilatkozó aláírása