Agglomerációs kapcsolatok

A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) kapcsolatai a fővárosi agglomerációval nem újkeletűek. A főváros csatornahálózata számos településről, így Kerepestarcsáról, Gyálról, Vecsésről, Üllőről, Nagykovácsiból, Ürömről, Budakalászról, Dunakesziről, Csömörről, Szigetszentmiklósról fogad évente több mint 2,5 millió köbméter szennyvizet.

Társaságunk komoly tapasztalatokkal rendelkezik az agglomerációs víziközművek üzemeltetésében is. A Budaörs Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás alapján közös tulajdonú társaság működteti Budaörs szennyvízelvezető műveit, tisztítótelepét.
Feladatunk nem korlátozódik kizárólagosan az üzemeltetésre. Az önkormányzatok szakértőjeként részt veszünk a víziközmű-fejlesztésekkel, rekonstrukciókkal kapcsolatos döntések előkészítésében, a beruházások bonyolításában, ami a helyi víziközmű-szolgáltatás színvonalának folyamatos növekedését eredményezi.
2006-ban az FCSM és szakmai befektetőnk, a Veolia Víz Zrt. az Érd és Térsége Víziközmű Kft-ben 26%-os üzletrészvásárlással vállalta, hogy korunk igényeinek és kihívásainak megfelelni képes szolgáltatóvá alakítja az ÉTV Kft.

Az utóbbi időben egyre több önkormányzat keresi meg a Csatornázási Műveket, hogy a kapcsolatok szélesítésével megnyugtató alapokra helyezzék víziközműveik üzemeltését. Társaságunk készséggel áll rendelkezésükre, felmérjük a helyi sajátosságokat, a megoldásra váró feladatokat, az összehangolt működtetésében rejlő lehetőségeket. Az együttműködés részleteit az önkormányzatok szakértőivel együttesen alakítjuk ki úgy, hogy valamennyi fél számára előnyös, hosszú távra biztonságot nyújtó és kiszámítható szerződéses kapcsolat jöjjön létre.

 

TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.

 

Budaörs Város Önkormányzata, a TÖRS Csatornamű Kft. és a Fővárosi Csatornázási Művek 2003. április 8-án együttműködési megállapodást kötött, melynek keretében az 51%-ban Budaörs Város Önkormányzatának és 49%-ban Törökbálint Község Önkormányzatának tulajdonát képező TÖRS Kft. és az FCSM megalakította a TÖRSVÍZ Csatornamű Üzemeltető és Szolgáltató Kft-t. A kft. 2003. április 15-től üzemelteti közel 8000 budaörsi fogyasztó szennyvízelvezetését biztosító csatornahálózatot, átemelőket és tisztítótelepet. A csatornahálózat és a szennyvízátemelők karbantartását és üzemeltetését az FCSM vállalkozási szerződés keretében végzi. A kft. a szennyvíztisztító telepet üzemelteti és közvetlen kapcsolatot tart a fogyasztókkal. Nagykovácsihoz hasonlóan a kft. partnere kíván lenni az önkormányzatnak a csatornamű-fejlesztéseket, rekonstrukciókat érintő beruházások előkészítésében, bonyolításában.

 

Érd és Térsége Víziközmű Kft.

 

Az Érd és Térsége Víziközmű Kft-t (ÉTV) a főváros nyugati és déli szomszédait alkotó 17 település önkormányzata 1993-ban hozta létre a tulajdonukba került víz- és csatornaművek üzemeltetésére. 2006-ban a 14 településből álló tulajdonosi kör két szakmai befektetővel bővült. A Veolia Víz Zrt., a világ legnagyobb víziközmű szolgáltató cégének magyarországi leányvállalata és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 25 éves időtartamra 26% üzletrészt vásároltak a társaságban.
A szakmai befektetők tulajdonossá válását követően az ÉTV Kft. befejezte a félbeszakadt szennyvíztisztító-telepi kapacitásbővítő fejlesztést és rekonstrukciót. Ezzel a szennyvíztisztító telep 5000 m3-es napi kapacitása 8000 m3-re emelkedett. A bővített rendszer 2006. júniusától üzemel. A vízgyűjtő területen levő Érd, Diósd és Tárnok csatornázottsági aránya jelenleg mindössze 30-40% körüli, és az 5000 m3/nap kapacitású telepre 5500 m3 víz érkezett naponta. A kapacitás növelése feltétele volt a csatornaépítések folytatásának.
A szakmai befektetők megjelenésével új fejezet kezdődött az ÉTV Kft. életében. Egy racionálisabban, erőforrásaival hatékonyabban gazdálkodó, erősebb szolgáltatói szemléletű, a fogyasztói igényeket és a tulajdonosi elvárásokat magasabb szinten kielégítő, szakmailag felkészült szolgáltató látja el az Önkormányzat alapfeladatát jelentő ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és -tisztítást.

Ugrás az Érd és Térsége Víziközmű Kft. weboldalára