Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep

A telep jellemzőiA telep a IV., XV., XVI., XVII. kerület, részben pedig, a III., X., XIII., és XIV. kerület, illetve az ide tartozó agglomerációs területek szennyvizeit fogadja és a legkorszerűbb tisztítási technológiával tisztítja. A tisztítótelep szennyvíztisztító kapacitása 200 ezer m3 naponta. A telep átlagosan 140 ezer m3 szennyvizet tisztít meg egy nap. A szennyvíztisztító telepen környezetbarát, komplex tisztítási és hulladékkezelési, valamint hasznosítási technológia működik. A szennyvíz tisztítása során évente 1500 m3 szervetlen hulladék és 50 ezer m3 víztelenített iszap keletkezik.
 

 A szennyvíztisztításon kívül a telep

• fogadja és kezeli a budapesti csatornahálózatról érkező csatornaiszap egy részét;
• lehetővé teszi a szennyvíztisztítás során keletkezett melléktermékek, az iszap és a mechanikai szennyeződések környezetbarát kezelését, és a tárolásra, illetve újrahasznosításra történő előkészítését;
• beszállított hulladékokat fogad a biogázmennyiség növelése érdekében;
• a felhasznált elektromos és hőenergia jelentős részét előállítja;
• a fel nem használt megtermelt elektromos energiát az országos hálózatba juttatja;
• tisztítja a technológiai folyamatok során képződő szagokat (2 millió m3/nap);
• záporvíz-szivattyúkkal segíti a csapadékvíz elvezetését (15 m3/sec).
 

Az elfolyó vízminőségi adatok

Mintavétel napja: 2022.06.28-29.

Vízminőségi paraméter

Határértékek 
(mg/l)

Az elfolyó víz
mért értékei
(mg/l)

Dikromátos oxigénfogyasztás                                      

125 33
Ötnapos biokémiai oxigénigény 25 <10
pH 6,5 - 9,0 8,0
Szerves oldószer extrakt* 5 <2
Összes lebegőanyag 35  <10
Összes nitrogén 35 10,4
Ammónium-nitrogén 10 5,22
Összes foszfor 5 0,53
Fenolindex 0,1 <0,05

                   * állati és növényi zsiradék esetén a határérték háromszoros

 

A telep története

Az észak-pesti telep 1980-ban kezdte meg működését. Eleinte az összegyűjtött szennyvizekből csak a mechanikai szennyeződéseket távolították el, 1986-tól azonban, biológiai tisztításuk is megtörténik.
Az 1998-as felújítást követően az angyalföldi vízgyűjtő területeket nyomócsövek segítségével csatlakoztatták a telephez. Az 1999 és 2002 közötti kapacitásbővítésnek köszönhetően a telep napi 200 ezer m3 szennyvíz tisztítására vált képessé. A 2002-ben üzembe helyezett I. bővítési ütemet kizárólag a szerves anyagok lebontására tervezték.
A szaghatások kiküszöbölése érdekében 2002-ben valósult meg a mechanikai tisztítóberendezések lefedése és biofilterekkel történő szagtalanítása.
2007-re a békásmegyeri és a római-parti szennyvíz egy része is átvezetésre került erre a telepre. Ez további, napi 15 ezer m3 szennyvíz tisztítását jelenti.
2007-ben kezdődött meg az a hatalmas, kétmilliárd forintot meghaladó környezetvédelmi és bioenergetikai beruházás is, amely energiatakarékos és környezetbarát megoldást biztosít a szennyvíziszap kezelésére a telepen. A létesítmény, a dél-pesti telepen már évek óta működő iszapstabilizáló egységhez hasonló módon, a szennyvíziszapból biogázt, abból pedig hő- és elektromos energiát állít elő. 2008-ban indult a próbaüzem, 2009 elejétől pedig, teljes kapacitással működik. 2009-ben telepítésre került sűrítőasztal és a beépített új recirkulációs szivattyúk kevesebb energiaigénye költségmegtakarítást hozott. 2010-ben befejeződött az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep bővítésének második üteme is. A beruházás célja a szennyvízben levő tápanyagok (nitrogén és foszfor) eltávolítása volt. Az egyéves próbaüzemet követően 2011 tavaszán átadásra került a létesítmény. Szintén 2010-ben létesült a csatornaiszap-fogadó állomás, mely lehetővé tette a csatornaiszapok, csatornamű-hulladékok kezelését. 2014-ben az iszapvíztelenítési kapacitás növelése érdekében két darab víztelenítő centrifuga, továbbá a biogáztárolási kapacitás növelésének érdekében, további egy biogáztároló tartály telepítése valósult meg. 2016 júliusától pedig újabb szakmai innovációként könyvelhető el az, hogy a megtermelt, de a telepen fel nem használt elektromos energia kitáplálása kezdődött meg az országos hálózatba. 2020-ban három korszerű iszapvíztelenítő centrifuga is telepítésre került. 2021 elején indult az elfolyó tisztított vízre telepített rekuperációs vízerőmű üzemeltetése, amely villamosenergia-termelésre képes.
 

Élenjáró technológia és berendezések

A francia és a német tulajdonosok a telep korszerűsítéséhez nagymértékben hozzájárultak. Tisztítótelepi üzemeltetési tapasztalataik és élenjáró technikai ismereteik lehetővé tették a telep jelentős megújítását és a technológiai folyamat teljessé tételét.
Külföldi technológiával és berendezésekkel került kialakításra az iszapstabilizáló rendszer, amely szennyvíziszapból biogázt, abból pedig elektromos és hőenergiát termel. A telepen termelt biogáz környezetkímélő és energiatakarékos. A biogázból gázmotorok állítanak elő hő- és villamos energiát. A telep a megtermelt, de fel nem használt elektromos energiát pedig 2016 júliusától külső hálózatra ki is táplálja.
A társaság különösen nagy gondot fordított a szaghatások megelőzésére. Több légtisztító rendszer, biofilter is üzemel a telepen. A zárt terek nagy részéből elszívják a levegőt és biofilteren áramoltatják át. A biofilterek segítségével naponta 2 millió m3 levegőt tisztítanak meg, melyek kulcsszerepet töltenek be a teljes észak-pesti régió, különösen a IV. kerület levegőminőségének védelmében.
A telep a csatornahálózatból kitermelt csatornaiszapot, csatornamű-hulladékot, továbbá homokfogó üledéket kezeli, hasznosítja. Rostálási, mosási és fertőtlenítési, majd biodeponálási technológia után értékesíti. Az A-112/2018 Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ) lehetővé teszi adalékanyagként történő felhasználását üregkitöltő habbetonokhoz mélyépítési tevékenységek során (üregkitöltéshez, feltárt csővezetékek ágyazatának pótlásához), továbbá az A-111/2018 NMÉ lehetővé teszi a mosott homok települési szennyvizek tisztításából származó iszapok hulladéklerakóinak fedőrétegeként való felhasználását.
Az FCSM képes víztelenített iszapból komposztálási technológiával tüzelőanyag előállítására is. (A komposzt SRF /Szilárd Újrahasznosított Tüzelőanyag/ termékengedéllyel bír jó fűtőértéke miatt.)

Mindez jól példázza azt az erőfeszítést, amit a társaság tesz a környezetgazdálkodás és mindannyiunk életminőségének javítása érdekében.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep

  • címe: 1044 Budapest, Tímár u. 1.,
  • telefonszáma: (1) 272-3622,
  • elektronikus címe: center@fcsm.hu