Locsolási kedvezmény

Lakossági felhasználóinknak lehetőségük van locsolási kedvezmény igénybevételére. Ennek mértéke az elhasznált vízmennyiség után fizetendő szennyvízelvezetési díj 10%-a.
A kérelmet, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek a honlapról is letölthető nyomtatványok közül, a 4-es számú nyomtatványon kell benyújtani személyesen az Ügyfélszolgálati Irodákban, vagy postai úton (1426 Budapest 72, Pf. 114.). A kérelem az ingatlan felhasználója részéről már e-ügyfélszolgálaton keresztül is beadható.
A 10%-os kedvezmény, az igénylést követően, minden év május 1-jétől szeptember 30-áig, automatikusan elszámolásra kerül.

Feltételei:

- az igénylő főmérős felhasználónak minősül;
- rendelkezik írásos, mindkét fél által aláírt közszolgáltatási szerződéssel;
- az ingatlanon nincs locsolási vízmérő felszerelve;
- ingatlan területe nem haladja meg a 2000 négyzetmétert és a rajta lévő házikert árutermelést még részben sem szolgál.

A feltételek maradéktalan teljesülése esetén, a felhasználó a kedvezményt
            - locsolási időszakban, a hozzájárulás kiadásának napjától,
            - nem locsolási időszakban, a locsolási időszak kezdő napjától
kapja meg.
Felhasználóváltozás esetén a locsolási kedvezményt újra kell igényelni.