Térképi adatszolgáltatás fő képe

Térképi adatszolgáltatás

A társaságunk által üzemeltetett közcsatorna-hálózatról térképszelvényt vásárolni az Ügyfélszolgálati Irodában személyesen, vagy az elektronikus elérhetőségen keresztül van lehetőség. (Árak a Szolgáltatási díjak menüpont alatt találhatók.)

2011. évi CCIX. törvény 13. paragrafusában foglaltak szerint a víziközmű térképi nyilvántartásba betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet, valamint adatot kérhet, aki
- személyét azonosítja,
- az adatközlés díját megtérítette,
- írásban nyilatkozik, arról hogy a víziközművel kapcsolatba hozható beruházást, vagy egyéb munkálatot kíván végezni, illetve az adatmegismerési joga érvényesítéséhez, vagy jogszbályon/hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges a térképi adat megismerése. (A Nyilatkozat a Letölthető nyomtatványok között megtalálható.)

Egy konkrét beruházáshoz köthető térképi adatszolgáltatást az ügyfélszolgálati iroda - a teljes szelvények kivételével - helyben teljesíti, a teljes szelvényeket pedig, megrendelés után néhány nappal adja ki. A másolat elkészültéről ügyintézőnk telefonon keresztül ad információt.

A terület beazonosításához helyrajzi számra, vagy utca-, házszámra, vagy utcaszakasz megjelölésére van szükség.

A megvásárolt térképek tájékoztató jelleggel tartalmazzák a társaságunk által üzemeltetett közcsatornák legfontosabb adatait (közcsatorna kiépítettsége, a közcsatorna jellege, közcsatorna mérete, folyásiránya, balti szint feletti adatok, bekötővezeték megléte, bekötővezeték helye, hossza, mérete stb.).

Abban az esetben, ha az ügyfél a megvásárolt térképszelvénytől eltérő állapotot észlel, akkor az Ügyfélszolgálati Irodában írásban (15.sz. nyomtatvány) kérheti a bekötővezeték kamerás vizsgálatát.

Társaságunk a közcsatornával kapcsolatos adatkérések felülvizsgálati jogát fenntartja és indokolt esetben a kérést visszautasíthatja.