Közműegyeztetés fő képe

Közműegyeztetés

A 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően 2017. július 1. után közműegyeztetés kizárólag elektronikus úton, az e-közmű rendszeren keresztül kezdeményezhető.
 
Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013 VIII.29.) Korm. rendelet szerint az e-közmű közműegyeztető rendszerének használata során a regisztrált tervező a tervezési területen található közművezetékek és műtárgyaik, vagy a hozzájuk tartozó berendezések elhelyezkedéséről informálódhatnak. Ezen a csatornán keresztül érkezett más irányú, tervjóváhagyásra vonatkozó megkereséseket - új közcsatorna-építés, új víznyelők építése, meglévő áthelyezése, a csatorna-bekötési kérelmekkel, igénybejelentésekkel kapcsolatos megkereséseket stb. - nem áll módunkban befogadni és kezelni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kormányrendelet – az adatállomány naprakészen tartására vonatkozó – előírásának betartása érdekében naponta 23 óra 40 perctől másnap 0 óra 15 percig (~ 35 perc) az adatbázis frissítése, átmentése történik, így ez idő alatt nem, vagy csak részben lehetséges e-közmű térképi adatszolgáltatás.
 
Az e-közmű rendszeren keresztül kiadott közműnyilatkozat csak akkor érvényes, ha csatolják hozzá az előzőleg a Hálózatüzemeltetési Osztályunk által kiadott csatornahálózat-üzemeltetői nyilatkozatot, illetve a Hálózatfejlesztési Csoport által kiadott üzemeltetői hozzájárulást (véleményezéssel). Ezeket a dokumentumokat nem helyettesíti az e-közmű rendszerben kiadott közműnyilatkozat.
 
A dokumentumok beszerzése a következő (a korábbi ügymenet szerint megszokott) módon történik:
 
1., A tervre vonatkozó csatornaüzemeltetői nyilatkozatot az FCSM Zrt. Hálózatüzemeltetési Igazgatóságánál (1087 Budapest, Kerepesi út 21.) egy példány papír alapú tervdokumentáció benyújtásával kell kérni.
 
2., A tervezett tárgyi csatornázási létesítmény komplett kiviteli tervdokumentációját kinyomtatva 3 példányban, kísérőlevéllel, beruházói meghatalmazással, az FCSM által kiadott csatornaüzemeltetői nyilatkozattal együtt kérjük benyújtani üzemeltetői hozzájárulásra/véleményezésre az FCSM Hálózatfejlesztési Csoportjához (1087 Budapest, Kerepesi út 19.).
 
A hatékonyabb ügyintézés érdekében az előzetesen beszerzett nyilatkozatokat, hozzájárulásokat az e-közmű rendszerben indított kérelemhez csatolni szükséges.
 
Csatorna-bekötési ügyekkel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy honlapunkon
http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/budapest/ugyintezes/csatornabekötés) teljes körűen informálódhat a különböző témájú kérelmek, illetve a hozzájuk tartozó – a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról kiadott 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet által előírt – szükséges dokumentumok benyújtásának módjáról, valamint az ügyintézés menetéről. Az ügyintézést a megszokott módon Ügyfélszolgálati Osztályunknál lehet kezdeményezni.
 
A tervezési alapadatul szolgáló ún. csatorna szakági térkép Ügyfélszolgálati Osztályunknál továbbra is beszerezhető. A tervezés során érintett csatornák megfelelő ábrázolása érdekében adatbeszerzés szükséges. A beszerzett szakági adatokat szükség esetén személyesen a Hálózatüzemeltetési Osztályunknál lehet egyeztetni. A szakmai egyeztetés az e-közmű rendszeren keresztül beszerzett adatok esetében elengedhetetlen.    
 

Kapcsolat:

Hálózatmérnöki Csoport :
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 19.
Tel.: 06-1/455-4100
E-mail: halozat@fcsm.hu

Ár- és Belvízvédelmi Osztály:
Cím: 1095 Budapest, Soroksári út 31.
Tel.: 06-1/476-1800
E-mail: center@fcsm.hu

Hálózatfejlesztési Csoport:
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 19.
Tel.: 06-1/455-4100
E-mail: mernoki@fcsm.hu