Térképi adatszolgáltatás fő képe

Térképi adatszolgáltatás

Az Ügyfélszolgálati Irodában  lehetőség van személyesen vagy elektronikusan a község területére vonatkozó szakági adatokat beszerezni, továbbá – a társaságunk által üzemeltetett közcsatorna-hálózatról – térképszelvényt vásárolni. (Árak a Szolgáltatási díjak menüpont alatt találhatók.)
 
2011. évi CCIX. törvény 13. §-ában foglaltak szerint a víziközmű térképi nyilvántartásba betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet, valamint adatot kérhet, aki
- személyét azonosítja,
- az adatközlés díját megtérítette,
- írásban nyilatkozik, arról hogy a víziközművel kapcsolatba hozható beruházást, vagy egyéb munkálatot kíván végezni, illetve az adatmegismerési joga érvényesítéséhez, vagy jogszabályon/hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges a térképi adat megismerése. (A Nyilatkozat a Letölthető nyomtatványok között megtalálható.)
 
Egy konkrét beruházáshoz köthető térképi adatszolgáltatást az Ügyfélszolgálati Iroda – a teljes szelvények kivételével – helyben teljesíti, a teljes szelvényeket pedig, megrendelés után néhány nappal adja ki. A másolat elkészültéről ügyintézőnk telefonon keresztül ad információt.
 
A terület beazonosításához helyrajzi számra, vagy utca megnevezésére és házszámra, vagy utcaszakasz megjelölésére van szükség.
 
A megvásárolt térképek tájékoztató jelleggel tartalmazzák a társaságunk által üzemeltetett közcsatornák legfontosabb adatait (közcsatorna kiépítettsége, jellege és mérete; folyásiránya, balti szint feletti adatok, bekötővezeték megléte, bekötővezeték helye, hossza, mérete stb.).
 
Abban az esetben, ha az ügyfél a megvásárolt térképszelvénytől eltérő állapotot észlel, akkor az  Ügyfélszolgálati Irodában írásban (15. sz. nyomtatvány) kérheti a bekötővezeték kamerás  vizsgálatát.
 
Társaságunk a közcsatornával kapcsolatos adatkérések felülvizsgálati jogát fenntartja és indokolt esetben a kérést visszautasíthatja.

A digitális szakági térképet jelenleg a Lechner Tudásközponton keresztül lehet beszerezni.