Szennyvízelvezetés – 5520 km csatornarendszeren keresztül évi 210 millió m<sup>3</sup> szenny- és csapadékvíz kerül elvezetésre Szennyvíztisztítás – 2011-től már a tápanyagoktól is mentes a Dunába bocsátott tisztított víz Biogáztermelés – Naponta közel 40 ezer m<sup>3</sup> biogáz termelése szennyvízből és a kívülről beszállított hulladékokból Nyilvános illemhelyek üzemeltetése – Kulturált és tiszta budapesti illemhelyek Árvízvédelem – 2013-ban sikeres védekezés a 891 cm-es rekord dunai vízszint ellen
Szennyvízelvezetés – 5520 km csatornarendszeren keresztül évi 210 millió m3 szenny- és csapadékvíz kerül elvezetésre
Szennyvíztisztítás – 2011-től már a tápanyagoktól is mentes a Dunába bocsátott tisztított víz
Biogáztermelés – Naponta közel 40 ezer m3 biogáz termelése szennyvízből és a kívülről beszállított hulladékokból
Nyilvános illemhelyek üzemeltetése – Kulturált és tiszta budapesti illemhelyek
Árvízvédelem – 2013-ban sikeres védekezés a 891 cm-es rekord dunai vízszint ellen

Szennyvíztisztító-telepi nyílt napok a Víz Világnapja alkalmából

2014. március 24.
A Víz Világnapja alkalmából a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. március 20-án és 21-én nyílt napokat tartott az Észak-pesti és a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen. A nyílt napokon 2600 tanuló ismerkedett meg a szennyvíztisztítás folyamatával és fontosságával.

tovább

Az álcsatornások mindig hívatlanul csöngetnek!

2014. február 13.
Hívatlanul toppannak be és a Fővárosi Csatornázási Művekre (FCSM) hivatkozva dugulást állapítanak meg 2-3 főből álló csoportok. Elsősorban idős nyugdíjasokat keresnek fel és készpénzt kérnek. Az FCSM kéri, hogy a károsultak tegyenek feljelentést a rendőrségen.

tovább

Tájékoztatás védendő felhasználói körről

2014. január 16.
Tájékoztatjuk, hogy az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXVII. törvény előírásai szerint 2014. január 1-jétől hatályba lépett a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása, melynek 2. § -a szerint az alábbi fogalmak kerültek meghatározásra:

védendő felhasználó: az a természetes személy felhasználó, ideértve a mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználót, valamint a fogyatékkal élő felhasználót is, aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján a víziközmű-szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt,

fogyatékkal élő felhasználó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti.

A védendő felhasználói körbe tartozással kapcsolatos jogosultságról és az annak igazolásáról a 2011. évi CCIX. törvény 61/A § -ban tájékozódhat részleteiben, az igényelhető kedvezményekről pedig a törvény 58/A-D §-aiban, a szükséges dokumentumokról a törvény végrehajtási rendeletében.

tovább