Szennyvíztisztítás

Élővizeink szennyezettsége a világ minden táján jelentős környezetvédelmi problémát jelent. A fő szennyező források az ipar, a mezőgazdaság, valamint a lakosság. Élővizeink védelme érdekében az elsősorban alkalmazott technológia a szennyvíztisztítás, amelynek fő célja a szennyezőanyagok környezetbe kerülésének megakadályozása.

Budapest szárazidei szennyvizeinek 51%-át az észak-pesti és a dél-pesti telepen tisztítják, melyek névleges kapacitása együttesen 235 ezer m3/nap. A dél-pesti tisztítómű, 80 ezer m3 biológiai, és 80 ezer m3 tápanyag-eltávolító kapacitással rendelkezik. Az észak-pesti telep átlagosan 155 ezer m3 szennyvizet tisztít meg naponta, de olykor ez a mennyiség a 200 ezer m3-t is eléri.

A fővárosi szennyvíztisztítási arány ugrásszerűen megemelkedett a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep 2009-es beüzemelésével. Az FCSM által üzemeltetett két szennyvíztisztító telep, az észak-pesti és a dél-pesti, valamint a BKSZT Kft. által üzemeltetett központi telep együttesen a budapesti szennyvizek 95%-át képes megtisztítani.

A szennyvizek megtisztításához fizikai, biológiai és kémiai módszereket alkalmazunk:

 • Kőfogókban felfogjuk a csatorna fenekén görgetett anyagokat;
 • Rácsokon kiszűrjük a nagyobb darabos lebegő anyagokat;
 • Homokfogó medencékben kiülepítjük a homokot;
 • Zsírfogókban leválasztjuk a zsírokat, olajokat;
 • Vegyszert adagolunk a foszfor kicsapatására;
 • Előülepítőkben kiülepítjük a szerves lebegő anyagokat;
 • Eleveniszapos levegőztető medencékben lebontjuk az oldott szerves anyagokat;
 • Utóülepítőkben szétválasztjuk a tisztított vizet az eleveniszaptól;
 • Az előülepítőből kiemelt iszapot sűrítjük, biogázt fejlesztünk belőle és víztelenítjük;
 • A termelt biogáz felhasználásával elektromos áramot termelünk;
 • Szilárd hulladékainkat a mezőgazdaságban hasznosítjuk, vagy a lerakókban ártalmatlanítjuk. 

Csatornamű-hulladékok

A csatornamű üzemeltetése során olyan hulladékok keletkeznek, amelyek elhelyezéséről, a környezetvédelmi előírásoknak és a kiadott engedélyeknek megfelelően, gondoskodni kell. A csatornatisztítás során kiemelt üledék víztelenítése a dél-pesti telepen történik. Ezt, valamint a kisebb átemelő telepek víztelenített homokfogó üledékét, rácsszemetét a dél-pesti telepen gyűjtik össze, ahonnan továbbszállítják. A víztelenített homokfogó üledék és rácsszemét a nagyobb átemelő telepekről közvetlenül kerül a fogadó céghez.

A szilárd hulladékok közül, a rácsszemetet és a homokfogó üledéket fertőtlenítik, és vállalkozások bevonásával lerakóhelyeken helyezik el, vagy komposztáló eljárással kezelik. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep iszapját lerakóhelyen helyezik el, a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen keletkező iszapot pedig, komposztálás után a mezőgazdaságban hasznosítják, vagy szintén lerakóhelyre szállítják.

A magyar hatóságok egyes területeken az európai uniós határértékeknél már eddig is sokkal szigorúbb követelményeket írtak elő a szennyvíztisztítók számára, ezért az FCSM már eddig is lényegesen tisztább vizet produkált tisztító telepein.

A már működő budapesti tisztítótelepek számára a következő főbb határértékeket állapították meg a hatóságok (összehasonlítva az EU követelményeivel):

Jellemző EU által előírt határérték Dél-pesti tisztító előírása Észak-pesti tisztító előírása
KOI (kémiai oxigénigény) 125 mg/l 50 mg/l 125 mg/l
BOI5 (biológiai oxigénigény) 25 mg/l  25 mg/l  25 mg/l
Lebegő anyag 35 mg/l  35 mg/l 35 mg/l

 

Természetesen a felsoroltakon kívül még számos, más kémiai összetevőre is van határérték, amelynek betartását az illetékes hatóság rendszeresen ellenőrzi.

Film: Mi történik a szennyvízzel

 

 

Film: A szennyvíz titka