ISO

A Társaság 2001. január 1-jén bevezette az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok szerinti minőségbiztosítási és környezetközpontú irányítási rendszereit, melyek azóta is sikeresen működnek.

Integrált Irányítási Politika 

Az FCSM Zrt. az ország egyik legnagyobb víziközmű vállalata, csapadék- és szennyvíz- elvezetési, szennyvíztisztítási, valamint ár- és belvízvédelmi tevékenységével egyúttal az egyik legnagyobb környezetvédelmi szolgáltató is. Alapfeladatunk Budapest főváros és a környező települések szenny- és csapadékvíz elvezetése és tisztítása, valamint ár- és belvízkárok elleni védelme, amit a mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások szerint végzünk.
Alapvető célunk a szolgáltatás színvonalának és biztonságának folyamatos fejlesztése, a szenny- és csapadékvíz elvezetésbe és tisztításba bevont fogyasztók számának növelése, a környezetszennyezést megelőző módon, a lehető leghatékonyabb energiafelhasználásra törekedve, a dolgozók egészségvédelmét és biztonságát szem előtt tartva.

Ennek érdekében elkötelezzük magunkat, hogy tevékenységeinket az
   ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási, az
   ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási,
   OHSAS 18001:2007 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonság-irányítási,
   ISO 50001:2011 energiairányítási,
   a Codex Alimentarius Annex CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási,
   továbbá az Angyalföldi Szivattyútelepen az 1221/2009/EK rendelet szerinti EMAS - Hitelesített környezetvédelmi vezetési

rendszerek szerint szervezzük.

Társaságunk vezetése a fenti célok elérése érdekében a következőket tartja a legfontosabbnak:
 1. A tulajdonosokkal együttműködve, a szennyvízelvezetés és tisztítás során szükséges rekonstrukciók végrehajtásánál törekszünk a minőség-, a környezetközpontú- és az energia hatékony megoldások megvalósítására.
 2. A folyamatok működésének alapja az alkalmazottak munkája, ezért fontosnak tartjuk a dolgozói sérülések, illetve a munkahelyi egészségkárosodás megelőzését, a munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítás folyamatos elemzését és fejlesztését. Célunk, hogy munkatársaink részére a biztonságos munkavégzés feltételeit megteremtsük, a lehetséges munkahelyi veszélyek kockázatát a legkisebbre csökkentsük. Ennek érdekében meghatározzuk a tevékenységeinkkel kapcsolatos veszélyeket, értékeljük azok bekövetkezésének kockázatát. Műszaki és szervezési intézkedéseket alkalmazunk a balesetek, vészhelyzetek előfordulásának elkerülésére és folyamatosan ellenőrizzük a munkavédelmi szabályok betartását.
 3. A Társaság minden szintjén erősítjük a felelősségérzetet a környezetünk védelméért.
 4. Célunk, hogy a szennyvízelvezetés és tisztítás környezetterhelő hatásait a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk, és a környezetszennyezést megelőzzük. A szennyvíztisztítási technológiákat folyamatosan optimalizáljuk, hogy a kibocsátott szennyvíz a környezetet egyre kevésbé terhelje. Növelni kívánjuk az EU környezetvédelmi elvárásoknak megfelelően a biológiailag tisztított szennyvíz mennyiségét, valamint a tisztítás hatékonyságát.
 5. A szennyvíztisztítás során – laboratóriumi minőségi ellenőrzés mellett – folyamatosan elemezzük a környezetre gyakorolt hatásokat és intézkedünk a környezetterhelés csökkentése, a szennyezések megelőzésére és csökkentése érdekében.
 6. Minden bevezetés előtt álló új technológia környezetre, az energiafelhasználásra, a munkahelyi egészségvédelemre és a munkavégzés biztonságára gyakorolt hatását megvizsgáljuk, előzetesen felmérjük. Törekszünk arra, hogy az új technológia a réginél környezetkímélőbb, biztonságosabb, az egészséget kevésbé veszélyeztető legyen.
 7. Biztosítjuk a széleskörű együttműködést a hatóságokkal.
 8. Berendezések beszerzésénél, fejlesztésénél és működtetésénél tekintettel vagyunk a hatékony energia- és anyagfelhasználásra, a munkavégzés biztonságára.
 9. Törekszünk a megújuló energiaforrások felhasználási arányának növelésére.
 10. Beszállítóinkkal és alvállalkozóinkkal megismertetjük és elfogadtatjuk a minőséggel, a környezetvédelemmel, a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal és az energiahatékonysággal kapcsolatos politikánkat, és ennek figyelembevételével kötjük meg szerződéseinket.
 11. Korszerű csatornatisztító berendezések és technológiák alkalmazásával igyekszünk a lakosság környezeti nyugalmát biztosítani.
 12. Fogyasztóinkkal történő kapcsolatot korszerű, jól kiépített rendszerrel segítjük és az elégedettséget felmérés alapján fejlesztjük.
A fenti célok elérése érdekében az FCSM Zrt. vezetése elkötelezett a vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások követelményeinek teljesítése és az integrált irányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránt.
Az FCSM Zrt. szolgáltatási tevékenységének minőségi és mennyiségi fejlesztését az egészséges környezet megteremtésével együtt kívánja elérni fogyasztóink, munkavállalóink, Budapest főváros és környéki lakosok megelégedettségére.