ISO

2001. január 1-jén bevezette egész működési területére vonatkozóan az ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási szabvány alkalmazását.

Az ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert először az Észak-pesti és a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepeken alkalmazta szintén 2001-ben. Az angyalföldi átemelőtelepen 2008 óta, a békásmegyeri és a Pók utcai átemelőtelep 2009 óta, a csomádi telep 2010 óta rendelkezik KIR tanúsítási okirattal. A Társaság 2021-ben kibővítette a környezetközpontú irányítási rendszer működési területét a hálózatüzemeltetés teljes területére is. 

2010. június 4-től a Társaság teljes tevékenységi területére vonatkozóan rendelkezik ISO 45001 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási tanúsítvánnyal. 

2014-ben a Dél-pesti és az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepeken kialakítottuk a Codex Alimentarius Annex CAC/RPC 1-1969, 2009 előírásainak megfelelő HACCP rendszert. A HACCP területe 2018-ben kibővült a Dömsödi Biogáz Kiserőművel. 

2011-ben az Angyalföldi Szivattyútelepen bevezettük az EMAS rendszer alkalmazását az 1221/2009/EK rendelet alapján. A 2022-ben lezajlott külső, felügyeleti audit már a teljes működési területre igazolta a 1221/2009/EK rendeletben és a módosításáról szóló 2017/1505 EU rendelet valamennyi előírásnak meglétét és működését.

2016. július 1-jével a Társaság bevezette az ISO 50001 szabvány szerint kialakított Energiagazdálkodási Irányítási Rendszer alkalmazását teljes műszaki működési területén.

 

Integrált Irányítási Politika 

 

Az FCSM Zrt. az ország egyik legnagyobb víziközmű vállalata, tevékenysége révén pedig, az egyik legnagyobb környezetvédelmi szolgáltató is. Alapfeladatunk Budapest főváros és a környező települések szenny- és csapadékvíz elvezetése és tisztítása, valamint ár- és belvízkárok elleni védelme, amit a mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások szerint végzünk.

Alapvető célunk a szolgáltatás színvonalának és biztonságának folyamatos fejlesztése, a szenny- és csapadékvíz-elvezetésbe és -tisztításba bevont fogyasztók számának növelése, a környezetszennyezést megelőző módon, a lehető leghatékonyabb energiafelhasználásra törekedve, a dolgozók egészségvédelmét és biztonságát szem előtt tartva.

Ennek érdekében elköteleztük magunkat, hogy tevékenységeinket

 • az ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási,
 • az ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási,
 • az ISO 45001:2018 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonság-irányítási,
 • az ISO 50001:2018 energiagazdálkodási irányítási,
 • a CodexAlimentariusAnnex CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási, 
 • továbbá az Angyalföldi Szivattyútelepen az 1221/2009/EK rendelet szerinti EMAS - Hitelesített környezetvédelmi vezetési

rendszerek szerint szervezzük.

Az FCSM Zrt. vezetősége és minden munkavállalója elkötelezett szolgáltatásaink minőségi színvonalának állandó javítása mellett.

Társaságunk vezetése a fenti célok elérése érdekében a következőket tartja a legfontosabbnak:

Az FCSM Zrt. vezetése példamutató és kezdeményező szerepet vállal az Integrált Irányítási Rendszer szervezésében, feladatának tekinti az Integrált Irányítási Politika megismertetését és megértetését a dolgozókkal.

Az FCSM Zrt. vezetése a teljes igény-kielégítési folyamat biztosítása érdekében az alábbi feladatokat vállalja:

 • a vonatkozó törvényi és hatósági előírások betartása;
 • korrekt üzleti viselkedés, kölcsönös bizalom kialakítása az érdekelt felekkel;
 • gyors, pontos és rugalmas szolgáltatás;
 • a fogyasztók igényeinek felmérése és jogos észrevételek esetén azok teljesítése;
 • a tevékenységek végzéséhez szükséges műszaki és személyi feltételek biztosítása, folyamatos fejlesztése;
 • a felhasznált természeti erőforrások csökkentése, a környezeti szennyezések megelőzése és a környezeti teljesítmény javítása,
 • folyamatos fejlesztés a Társaság minden tevékenységi területén.

Társaságunk az alvállalkozóitól és beszállítóitól is elvárja az általuk biztosított szolgáltatások és anyagok előírt követelményeinek garantálását.

Az FCSM Zrt. szolgáltatási tevékenységi színvonalának emelését, az egészséges környezet megteremtésével együtt kívánja elérni fogyasztóink, munkavállalóink, Budapest főváros és annak környezetében élő lakosok megelégedettségére, híven a Társaság új szlogenjéhez: „Ember és környezet szolgálatában”.

Integrált Irányítási Politika kép Integrált Irányítási Politika kép 2 Integrált Irányítási Politika kép 3

 

ISO

Cím Típus Letöltés
Integrált Irányítási Politikapdf fájl pdf fájl Letöltés
Vezetői Nyilatkozatpdf fájl pdf fájl Letöltés