Csatornahasználati díj

Budaörs szolgáltatási területén

A csatornahasználati díj az ügyfél által a közcsatornába bocsátott szennyvíz elvezetéséért és kezeléséért fizetendő szolgáltatási díj.

Az igénybe vett víziközmű-szolgáltatásért fizetendő díj magában foglalja az alapdíjat és a szennyvíz elvezetéséért és kezelésért fizetendő díjat is.

A csatornahasználati díj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség (az ingatlanon felszerelt összes vízmérő berendezésen átfolyt vízmennyiség), függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. december 13-án hatályba lépett az energiaügyi miniszter 25/2023. (XII.13.) EM rendelete a nem lakossági felhasználók országosan egységes víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról. Ennek értelmében 2024. január 1-jétől változnak a nem lakossági felhasználók esetében alkalmazott víziközmű-szolgáltatási díjak.

A nem lakossági felhasználók számára a csatornaszolgáltatás nettó egységára 2024. január 1-jétől 881,00 Ft/m3 összegre módosul.

A nem lakossági felhasználók számára a vízmérő átfolyási átmérője alapján alapdíjat is fizetni kell a szennyvízszolgáltatáshoz kapcsolódóan a hivatkozott rendelet mellékletében meghatározottak szerint.

A Vksztv. 66. § (1) bekezdése értelmében a hatósági díj közszolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetében a megváltozott hatósági díj az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé válik.

A fizetendő alapdíjak összegét, valamint közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás fogyasztással arányos díjainak összefoglaló táblázatát az alábbiakban találják.

2024. január 1-től érvényes díjak:

Lakossági felhasználók által fizetendő díjak (változatlan)

Díjtételek Ft/m3 (nettó) ÁFA (27%)  Ft/m3 (bruttó)
Csatornahasználati díj: 160,65 43,38 204,03
Alapdíj: - - -

Nem lakossági felhasználók által fizetendő díjak

Díjtételek Ft/m3 (nettó) ÁFA (27%) Ft/m3 (bruttó)
Csatornahasználati díj: 881,00 237,87 1 118,87
Alapdíj: Lásd az alábbi táblázatban!    

 

A nem lakossági felhasználók által fizetendő közműves szennyvíz-elvezetési és -tisztítási alapdíj 2024. január 1-jétől

Átfolyási átmérő (mm) Nettó alapdíj (Ft/bekötés/hó) ÁFA (27%) Bruttó alapdíj (Ft/bekötés/hó)
13 1 661,00 448,47 2 109,47
20 3 932,00 1 061,64 4 993,64
25 6 144,00 1 658,88 7 802,88
30 8 848,00 2 388,96 11 236,96
40 15 729,00 4 246,83 19 975,83
50 24 576,00 6 635,52 31 211,52
65 41 534,00 11 214,18 52 748,18
80 62 916,00 16 987,32 79 903,32
100 98 306,00 26 542,62 124 848,62
125 153 603,00 41 472,81 195 075,81
150 221 188,00 59 720,76 280 908,76
200 393 224,00 106 170,48 499 394,48
250 614 412,00 165 891,24 780 303,24
300 884 753,00 238 883,31 1 123 636,31
300 < 1 204 247,00 325 146,69 1 529 393,69

Ha a számlázás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés átfolyási átmérője eltér a táblázat első oszlopában meghatározott értéktől, alapdíjként a fogyasztásmérő berendezés átmérőjéhez legközelebb álló, kisebb alapdíjat kell figyelembe venni.

25/2023. (XII.13.) EM rendelet 1. melléklete alapján

2023. december 31-ig érvényes díjak:

Lakossági felhasználók által fizetendő díjak

Díjtételek Ft/m3 (nettó) ÁFA (27%)  Ft/m3 (bruttó)
Csatornahasználati díj: 160,65 43,38 204,03
Alapdíj: - - -

Nem lakossági felhasználók által fizetendő díjak

Díjtételek Ft/m3 (nettó) ÁFA (27%)  Ft/m3 (bruttó)
Csatornahasználati díj: 413,00 111,51 524,51
Alapdíj: - - -