Szolgáltatási díjak fő képe

Szolgáltatási díjak

Nagytarcsa szolgáltatási területén

Az igénybe vett víziközmű-szolgáltatásért fizetendő díj magában foglalja az alapdíjat, az ivóvíz-szolgáltatás díját, és amennyiben az ingatlan csatornázott, akkor a szennyvíz elvezetéséért és kezelésért fizetendő díjat is.
A csatornahasználati díj alapja a mért szennyvízmennyiség. Mérés hiányában a közcsatornába bekötött, az ingatlanon felhasznált (az ingatlanon felszerelt összes vízmérő berendezésen átfolyt) teljes vízmennyiség szolgál alapul, függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt.
A szolgáltatóváltást követően az ivóvíz-szolgáltatás díja és a csatornahasználati díj is változatlan maradt Nagytarcsán.

Alapdíj (csak ivóvíz-szolgáltatáshoz kapcsolódó):

Megnevezés
Alapdíj
(nettó, Ft/hó)
ÁFA
(Ft/hó)
Alapdíj
(bruttó, Ft/hó)
Lakossági 135,00 36,45 171,45
Új Petőfi ltp. 135,00 36,45 171,45
Intézményi 150,00 40,50 190,50
Közületi 150,00 40,50 190,50

 

Közműves ivóvíz-szolgáltatási díj:

Megnevezés
Vízdíj
(nettó, Ft/m3)
ÁFA
(Ft/m3)
Vízdíj
(bruttó, Ft/m3)
Lakossági 258,44 69,78 328,22
Új Petőfi ltp. 258,00 69,66 327,66
Intézményi 287,16 77,53 364,69
Közületi 441,00 119,07 560,07
Locsolási víz, építési 396,90 107,16 504,06

 

Csatornahasználati díj:

Megnevezés
Csatornadíj
(nettó, Ft/m3)
ÁFA
(Ft/m3)
Csatornadíj
(bruttó, Ft/m3)
Lakossági 341,51 92,21 433,72
Új Petőfi ltp. 341,51 92,21 433,72
Intézményi 379,46 102,45 481,91
Közületi 523,04 141,22 664,26

 

Ivóvízellátással kapcsolatos szolgáltatási árak (bruttó):

Szolgáltatás, tevékenység megnevezése Díj
Vízbekötés egyedi árajánlat alapján
Vízbekötés megszüntetése egyedi árajánlat alapján
Sérült, fagyott bekötési vízmérő cseréje NA 13-20 bekötési vízmérő esetén
26 600 Ft/db
Eltulajdonított bekötési vízmérő pótlása NA 13-20 bekötési vízmérő esetén
(új vízmérő felszerelése)
26 600 Ft/db
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése:
- NA 13 és NA 20
- NA 25 és NA 30
- NA 40
- NA 50
- NA 80
- NA 100
- NA 150
 
55 900 Ft/db
69 000 Ft/db
31 500 Ft/db
34 000 Ft/db
52 000 Ft/db
53 000 Ft/db
72 000 Ft/db
Szivattyúzás aknából (víz eltávolítása aknából vízmérőcserénél) 4 100 Ft/db
Mellékmérőcsere és műszaki átadás-átvétel (1 db mellékmérő megrendelése esetén NA 13-20) (lejárt hitelességű mellékmérő cseréje, plombálása)
19 100 Ft/db
Mellékmérőcsere és műszaki átadás-átvétel (több db mellékmérő megrendelése esetén NA 13-20 darabonként) (lejárt hitelességű mellékmérő cseréje, plombálása)
16 400 Ft/db
Mellékmérő műszaki átvétel (1 db mellékmérő megrendelése esetén (NA 13-20) (idegen kivitelező által felszerelt mellékmérő átvétele és plombálása)
8 500 Ft/db
Mellékmérő műszaki átvétel (több db mellékmérő megrendelése esetén NA 13-20 darabonként) (idegen kivitelező által felszerelt mellékmérő átvétele, és plombálása)
5 500 Ft/db
Bekötési ikermérő kialakítása aknában
(1 db mérő megrendelése esetén NA 13-20 mérőnként)
39 400 Ft/db
Bekötési ikermérő kialakítása aknában
(2-4 db mérő megrendelése esetén NA 13-20 mérőnként)
38 000 Ft/db
Bekötési ikermérő kialakítása aknában
(4 db feletti mérő megrendelése esetén NA 13-20 mérőnként)
35 500 Ft/db
Bekötési mérő újraplombálás (a kiszállás díját is tartalmazza) 10 500 Ft/db
Ivóvízszolgáltatás-korlátozás/-felfüggesztés helyreállítása aknában
50 000 Ft/db
Ivóvízszolgáltatás-korlátozás/-felfüggesztés helyreállítása közterületen
(szilárd burkolatbontás, ill. helyreállítás díja nélkül!)
83 900 Ft/db
Burkolatbontás/-helyreállítás költsége, amennyiben az ivóvíz-szolgáltatás korlátozásának/felfüggesztésének helyreállítása esetén az szükséges (A korlátozás/felfüggesztés helyreállításának díján felül fizetendő!) (Díjtartozás esetén a szolgáltatás helyreállításakor fizetendő!)
egyedi árajánlat alapján
Vízszolgáltatás szüneteltetése (felhasználó kérésére) 25 700 Ft/db
Vízszolgáltatás szüneteltetésének feloldása (felhasználó kérésére)
25 700 Ft/db
Szakfelügyelet (Vízbekötés műszaki átvétel esetén 1 óra szakfelügyelet fizetendő.)
18 150 Ft/óra
Kiszállás:​
- 3,5 tonna alatti járművel, 1 fővel
- 3,5 tonna alatti járművel, 2 fővel
- 3,5 tonna feletti járművel
- szolgáltatáskorlátozás/-felfüggesztés érdekében
 
5 100 Ft/db
8 900 Ft/db
13 000 Ft/db
13 000 Ft/db

 

Csatornával kapcsolatos szolgáltatási díjak (bruttó):

Szolgáltatás, tevékenység megnevezése Díj
Házi bekötőcsatorna ellenőrzése:
- lakóépület esetén, nyíltárkos ellenőrzés
- lakóépület esetén, takart állapotú vizsgálat

31 750 Ft/db
74 295 Ft/db
Nem lakóépület esetén, nyíltárkos ellenőrzés 62 600 Ft/db
Nem lakóépület esetén, takart állapotú vizsgálat 106 045 Ft/db
Házi bekötőcsatorna-bontások ellenőrzése és engedélyezése:
- Lakóépület esetén
- Nem lakóépület esetén
 
16 510 Ft/db
40 640 Ft/db
Házi záportározó ellenőrzése 60 960 Ft/db
Meglévő házi bekötőcsatorna ellenőrzése 50 800 Ft/db

 

Térképszelvények adatértékelési és másolási díja (bruttó):

 

Szolgáltatás, tevékenység megnevezése Díj
Térképszelvény 3 475 Ft/dm2
Teljes szelvény 27 560 Ft/db
Adathordozó díja
395 Ft/db


Másolás és másolat kiadásának díja (bruttó):

  • Fénymásolás A/4-es méretben                                                                     55 Ft/oldal
  • Fénymásolás A/3-as méretben                                                                     75 Ft/oldal