EÜgyintézés

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 26.§ (1) bekezdése, valamint a 451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részlet szabályairól 37.§ alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseiről Társaságunk az alábbi tájékoztatást nyújtja.
 
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (Társaságunk) az E-ügyintézési törvény 1. § 17. j) pontja értelmében kötelezett az elektronikus ügyintézést biztosítani ügyfelei részére.
 
Társaságunk az elektronikus űrlapokat biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével fogadja a gépi hivatali kapuján (GHK), amely biztosítja az elektronikus űrlapok sértetlenségét és befogadásuk tényének és időpontjának egyértelmű igazolását.
 
Társaságunk GHK elérési adatai:

hivatal rövid neve: FCSMZRT
KR ID: 208457115
Társaságunk ügyfélszolgálati elérhetőségeiről az alábbi linken található bővebb információ: http://www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/
 
Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos információi honlapunkon az Adatvédelmi tájékoztatás oldalon megtalálhatóak: http://www.fcsm.hu/ceginformacio/adatvedelmi_tajekoztatas/
 
Üzemszünet, üzemzavar esetén követendő eljárásrend: Társaságunk nem rendelkezik olyan önálló elektronikus ügyintézésre alkalmas szakrendszerrel, amelyben üzemszünet vagy üzemzavar léphetne fel, mivel ügyfeleink számára az elektronikus ügyintézés lehetőségét e-papíron és ÁNYK-űrlapon keresztül biztosítjuk.
 
Társaságunk az elektronikus ügyintézést az e-papír szolgáltatással és a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) keresztül elérhető iFORM -űrlapokon biztosítja az alábbiak szerint:
 
 E-PAPÍR
 
Az e-papír általános célú elektronikus kéreleműrlap ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.
 
Az e-papír célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.
 
Az e-papír az ún. központi azonosítási ügynökön (KAÜ-n) keresztül vehető igénybe, elérhetősége: https://kau.gov.hu/informacio/kau
 
Az e-papír elérhetősége https://epapir.gov.hu
 
Társaságunk felé e-papír keretében indítható ügyintézés témacsoportja a közüzemi szolgáltatás címszó alatt megtalálható. A témacsoporton belül az alábbi ügytípusokat tudják ügyfeleink kiválasztani:

  • idegen közműépítések szakfelügyeletének megrendelése,
  • kárbejelentés,
  • feljelentések,
  • adatszolgáltatások,
  • csatornahasználati díjhátralék megtérülésével kapcsolatos adatszolgáltatás,
  • vízjogi engedélyezés,
  • bírságügyek,
  • környezetszennyezéssel kapcsolatos bejelentés és gazdálkodó egységek ellenőrzésével kapcsolatos ügyek.

SZEMÉLYRE SZABOTT ÜGYINTÉZÉSI FELÜLET (SZÜF)
 
A SZÜF-ön keresztül iFORM-űrlapok kitöltésével lehet az alábbi ügyek intézését kezdeményezni:

A SZÜF elérhetősége: https://magyarorszag.hu
 
A rendelkezési nyilvántartás (RNY) szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére.
A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el KAÜ-n keresztüli azonosítást követően.

  • Ha az ügyfél gazdálkodó szervezet, az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
  • Ha az ügyfél természetes személy és ügyeit elektronikusan kívánja intézni, az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából alaprendelkezést kell tennie.

Társaságunk ügyfelei részére elektronikus fizetési és elszámolási rendszert nem működtet. Befizetések ügyintézése történhet, banki átutalással, illetve személyes ügyfélszolgálatunk pénztárában készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel. 

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos esetleges panasz az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél (euf.gov.hu) jelenthető be.
 
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban felmerült kérdésekben az országos telefonos ügyfélszolgálat (kormányzati ügyfélvonal) nyújt segítséget. Telefonszám: 1818.