Üzleti Etikai díj 2009.

A Budapest Klub Alapítvány és a Piac és Profit üzleti magazin által alapított Üzleti Etikai Díjat, Nemzeti nagyvállalat kategóriában, 2009-ben a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. nyerte.

Az Üzleti Etikai Díjat, a gazdasági, üzleti szféra olyan szereplői kaphatják meg, akik tanúbizonyságot tettek arról, hogy saját fejlesztéseik, működésük, fogyasztásuk, költéseik fókuszába a természeti értékek megőrzését, a klíma megvédését, a harmonikus együttműködést, az egyenlőtlenségek csökkentését állították.

2009 decemberében tizedik alkalommal osztották ki az Üzleti Etikai Díjat azon cégek között, melyek etikus, felelősségteljes gondolkodással, magatartással mutatnak példát. László Ervin professzor, a Budapest Klub elnöke és Demcsák Mária, a Piac és Profit üzleti magazin főszerkesztője alapították ezt, a mára már rangos elismerésnek számító díjat. A beérkezett pályázatokat az alapítók és a korábbi évben nyertes pályázó vállalatok vezetői bírálják el. 2009-ben 33 jelölt vállalatból 23-an pályáztak, ebből 22 pályázatot talált értékelhetőnek a zsűri.

A pályázat teljes szövege:

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a szolgáltatási területét és a kiszolgált lakosságot tekintve, ma hazánk legnagyobb környezetvédelmi közszolgáltató cége. Legfontosabb tevékenysége a szenny- és csapadékvíz elvezetése és kezelése (napi 500-600 ezer m3).

Az alaptevékenységen kívül az FCSM nagyon fontos közfeladatokat is ellát, pl.: Budapest ár- és belvízvédelmi rendszerének és a nyilvános illemhelyek üzemeltetését. (A Budapestnél 150 év óta mért legmagasabb, - 860 cm-es - jégmentes árvíz ellen sikerrel védekezett a társaság.)

Az FCSM, egyrészt korunk környezetvédelmi elvárásainak és kihívásainak eleget téve, másrészt felismerve a szennyvíziszapban rejlő megújuló, lehetséges energiaforrást, ma már biogáz előállításával és hulladékgazdálkodással is foglalkozik.

A társaság 2001. január 1-jén vezette be az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok szerinti minőségbiztosítási és környezetközpontú irányítási rendszereit, melyek azóta is sikeresen működnek.

A társaság fő célja, hogy az általa kezelt szennyvíz a lehető legtisztább formában kerüljön vissza az élő vízbe, és tevékenységével élen járjon a környezetbarát technológiák meghonosításában, hozzájárulva az EU környezetvédelmi követelményeinek teljesítéséhez.

Etikai magatartása az alkalmazottak felé:

Az FCSM kiemelkedő figyelmet fordít munkavállalóira. Ennek bizonyítéka a 2006-ban "Befogadó Munkahely " pályázaton elért II. helyezés, ezt követően 2007-ben a Társaság oklevél-elismerésben részesült az ILO sokszínűségi pályázatán, kiérdemeltük továbbá "A sokszínű és befogadó munkahely, Best Practice, vállalati nagykövete" címet. Az esélyegyenlőség biztosításának záloga a mindenkori, érvényben levő Kollektív Szerződés és a 2005. július 1-jétől létező Esélyegyenlőségi Terv, melynek betartását esélyegyenlőségi referens felügyeli. Társaságunk jogsegélyszolgálatot működtet, a jogsegélyszolgálatot valamennyi munkaviszonyban álló munkavállaló térítésmentesen veheti igénybe.

Kollektív Szerződésünk tartalmazza a mindenkori rendelet szerinti országos minimálbér mértékénél 10%-kal magasabb társasági minimálbért, a szakmai végzettség, illetve a munkaviszonyban eltöltött időtől függő bértáblát. A kollektív szerződés kitér a szociális juttatásokra a vállalati kedvezményes üdültetésre, ezen belül a családos és szervezett gyermeküdültetésre is. Foglalkozik a dolgozók számára elérhető kedvezményes fuvarlehetőséggel, a kamatmentes lakásvásárlási és felújítási kölcsönnel és a természetbeni munkaruha-juttatással. Biztosít, ezen kívül, a kollektív szerződés étkezési hozzájárulást, utalvány formájában, önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást, albérleti hozzájárulást, valamint munkásszállón történő elhelyezést is.
Teljes körű foglalkozás-egészségügyi ellátást, díjmentes fogászati szakrendelést és rendszeres orvosi szűréseket is biztosítunk még dolgozóinknak. Szintén mindenki számára hozzáférhető a társaság területén található 20000 kötetes könyvtár. Több tömegsport szervezet is működik a vállalatnál (természetjáró, vízi túrázó, vitorlás, labdarúgó, asztalitenisz, torna). A NOE keretén belül működik nagycsaládos szervezetünk és a nyugdíjasokat segítő, ingyenes programokat szervező nyugdíjas klubunk.
Az FCSM külön figyelmet fordít – az Esélyegyenlőségi Tervben foglaltak szerint – a nők, a fiatalok, a 40 év felettiek és a fogyatékosok helyzetére. A női, illetve a kisgyermekes munkavállalóink további kedvezményekben is részesülnek: nagycsaládos támogatás, egyedi esetekben rugalmas munkaidő-beosztás, vagy részmunkaidős foglalkoztatás alkalmazása, GYES, GYED alatti folyamatos fizetésemelés, valamint vállalati családi rendezvények szervezése (Mikulás ünnepség, családi nap, nyílt napok). Dolgozóink 6-14 éves korú gyermekei számára nyári táboroztatási lehetőséget, a felsőoktatásban résztvevők számára szakmai gyakorlati, diplomamunka-, szakdolgozat-konzultációs lehetőséget is biztosítunk, igény szerint.
A viszonylag magas átlagéletkorra való tekintettel, dolgozóinknak biztosítjuk a speciális orvosi szűrések helyi megszervezését és lebonyolítását (ultrahangos, ill. nőgyógyászati szűrések). A hosszabb ideje a cégnél dolgozó munkatársainkat pozitívan érinti a törzsgárda-jutalom rendszere (15, 20, 25, 30, 35, 40 év után).
Kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó munkavállalóink, minden év decemberében, pénzjutalommal járó, vezérigazgatói dicséretben részesülhetnek.
Fontos az ifjabb munkavállalók megtartása, pozitív jövőképük biztosítása is, ezért a Karrier Terv keretében tehetséges fiatal diplomásaink kiemelt pályagondozásban részesülnek. A pályagondozás célja, hogy biztosítsa a Társaság vezetői utánpótlását (elsősorban csoport, ill. középvezetői). Kijelölt mentorok segítségével a kiválasztott munkatársak kiemelt képzési, felkészítési, tapasztalatszerzési folyamatban vesznek részt.
Munkavállalóink szakmai továbbfejlesztésének, egy-egy munkakör magasabb színvonalon való ellátásának érdekében minden évben jelentős összeget - több tíz millió forintos nagyságrendben - fordítunk oktatásra, képzésre, továbbképzésre.
Az FCSM a fogyatékkal élő munkavállalóinak folyamatosan olyan méltányos és rugalmas intézkedéseket dolgoz ki (személyre szabottan), amelyek elősegítik az érintettek foglalkoztatási pozíciójának megőrzését: áthelyezés más munkakörbe, telephelyre, részmunkaidős foglalkoztatás alkalmazása, átképzés stb.
Az FCSM-nél a roma munkavállalók aránya, becsült adatként, kb. 10-15%. A cél mindig is az volt, és ma is az, hogy ne legyen megkülönböztetés a munkavállalók között származásuk alapján, így pontos nyilvántartással nem rendelkezünk. Az Esélyegyenlőségi Tervben foglaltak szerint a cég kötelezettséget vállal arra, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed a munkaerő-felvételre, az alkalmazásnál a munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb a foglalkoztatással összefüggő esetekre, kiterjed továbbá a munkavállalók nemzetiségük, fajuk, származásuk, bőrszínük miatti diszkriminációjára is. Ez alól kivételt természetesen csak a foglalkoztatás jellegéből, vagy természetéből egyértelműen következő, szükséges megkülönböztetés esetei (terhes nő, egészségre ártalmas munkakörben foglalkoztatott, stb…) képeznek.
Az FCSM már évtizedek óta segíti a fogva tartottak társadalomba való visszavezetését azzal, hogy a Büntetés-végrehajtási Intézettel együttműködve, rendszeresen és folyamatosan biztosít munkát a számukra.

Etikai magatartás tulajdonosi jogosítványok gyakorlása közben:

A gazdasági törvények messzemenő betartásával gyakorolják jogosítványaikat a tulajdonosok. A cég sorsát befolyásoló döntéseket közgyűlés hozza, mindig a cég javát, nemcsak szűkebb, hanem tágabb környezetének érdekeit és jövőjét szem előtt tartva. A működést kontrolláló felügyelő bizottság tagjai között a cég dolgozói is képviseltetik magukat.

Etikai magatartás az ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szemben:

A szolgáltatási színvonal emelése érdekében, az ügyfélszolgálat eljárási rendjében változtatásokat vezettünk be, valamint kibővítettük és megújítottuk ügyfélszolgálati irodánkat. Az ügyfelek növekvő elvárásainak megfelelve, informatikai rendszerünket is megújítottuk. A megújult irodában 2007 őszétől hatékonyabban és kényelmesebben intézhetik ügyeiket ügyfeleink. A magasabb színvonalú kiszolgálás érdekében, telefonos ügyfélszolgálat, call center ad tájékoztatást munkaidőn kívül. A munkatársak hétfőnként meghosszabbított nyitva tartással, este 8 óráig fogadják az ügyfeleket. Lehetőség van telefonon és interneten keresztül is előzetes időpont-egyeztetésre.
A süket és nagyothalló ügyfelekkel történő könnyebb kommunikálás érdekében egy ügyfélszolgálatos kollega megtanulta a jelbeszédet. Az ügyfélszolgálati iroda mozgássérült feljáróval és illemhellyel is rendelkezik. Vakok és gyengén látók számára akadálymentesített a honlapunk.
Az FCSM szociális érzékenységét bizonyítja, hogy minden évben 400 millió forintos nagyságrendben támogatja a Díjhátralékosokért Alapítvány működését, amit a hátrányos helyzetű lakosok megsegítésére hoztak létre.

A társadalmi felelősségvállalás konkrét megnyilvánulásai:

A Fővárosi Csatornázási Művek fontos feladatának, s egyben társadalmi felelősségvállalása részének tartja, hogy a felnövekvő generációkat megtanítsa a tiszta víz megbecsülésére, a környezetgazdálkodás megértésére, fontosságára és támogatására. Ezt szolgálják az FCSM tájékoztató kiadványai, rövidfilmjei, valamint a Víz Világnapján szervezett rendszeres programjai, szennyvíztisztító-telepi nyílt napjai, melyek során sok ezer gyermek és felnőtt ismerkedhet meg a víz ökológiai körforgásával, a környezetvédelem fontosságával.
A Fővárosi Állat- és Növénykert Vízparti Élet Házában 2004 óta látható az FCSM támogatásában elkészült, a víz körforgását, a forrástól a szennyvíz tisztításáig szemléltető bemutató. Idén májusban a Millenáris Park Jövő Házában nyílt a négy alapelemmel, köztük a vízzel foglalkozó interaktív kiállítás. A decemberig nyitva tartó szórakoztatva tanító, környezetformáló kiállításnak nemcsak kizárólagos szponzora az FCSM és szakmai befektetője, a Veolia, hanem tevékeny közreműködője is volt a tartalmi részek iskolai tananyagot mélyítő létrehozásában. A kiállításra készült, öt, vízzel kapcsolatos rövidfilmet, oktatási segédeszközként, az összes budapesti iskola megkapta.
Célunk, hogy a felnövekvő generáció környezettudatos magatartással, előrelátó módon óvja egyik legfontosabb természeti kincsünket, az élő vizet.

Etikai magatartás a környezettel szemben:

Korunk súlyos problémája a környezetszennyezés. Az élő víz megóvása a legfontosabb környezetvédelmi feladatok közé tartozik. Éppen ezért, egy hosszú távon és felelősen gondolkodó víziközmű-szolgáltató cégnek nem csupán szolgáltatnia kell, hanem a társadalom környezet iránti felelősségéből is részt kell vállalnia. A Fővárosi Csatornázási Művek ennek szellemében működik.
Működésünket és tevékenységünket tekintve is a lehető legkörnyezetkímélőbb megoldásokat választjuk, kezdve az újrahasznosított papírból készült kiadványok és borítékok használatától, a vízvisszaforgatós csatornatisztító autók üzemeltetésén át, a felesleges útfelbontásoktól kímélő, ”no dig” technológiával készülő csatornarekonstrukciókig. Az elmúlt évek legfontosabb levegőtisztaság-védelmi eredmények között említhetjük az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep szabadtéri, előmechanikai műtárgyainak lefedését és a beépített levegőtisztító biofiltereket, melyek segítségével naponta 2 millió m3 levegőt szűrünk meg. Ezáltal még a telep közvetlen közelében sem érezhető semmilyen kellemetlen szag. A másik szennyvíztisztító telepen, a dél-pestin, szintén a legkorszerűbb biológiai levegőszűrési rendszerrel védjük a levegő tisztaságát. Idén ősszel, a telep védősávjában több mint ezer facsemete elültetéséről gondoskodott a társaság.
A jobb hatásfokú szennyvíztisztítás érdekében komplett fúvógépház-cserét hajtottunk végre a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen. Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen hazánk második legnagyobb környezetvédelmi beruházása zajlik. Az 5 milliárd Ft-os beruházás segítségével 2010 márciusában beindul a szennyvíztisztítás harmadik fokozata, az ún. tápanyag-eltávolítás. Ennek köszönhetően még tisztább vizet tudunk visszajuttatni az élő vízbe, a Dunába.
Évről-évre jelentős összegeket (évente 70 MFt-ot) fordítunk kutatásra, annak érdekében, hogy a lehető legtisztább vizet engedjük vissza a természetbe.
A dél-pesti telepen már évek óta, az észak-pesti telepen pedig a 2009. januári gázválságot követően kezdtük meg a biogáz előállítását szennyvíziszapból. Az európai viszonylatban is jelentős környezetvédelmi beruházások saját forrásból valósultak meg, összességében 4 milliárd forintért. A környezetre káros szennyvíziszap nagy része ma már a két tisztítótelepen hasznosul elektromos és hőenergia formájában, melyekkel a telepek önellátóak. (A két telep napi elektromos energia igénye megegyezik egy kb. húszezer lakosú kisváros igényével.) A lebontott iszapot, a víztelenítést követően, komposztként hasznosítjuk.
Nemcsak hazánkban, de még Európában is egyedülálló az a megoldás, mellyel az FCSM megteremtette a mezőgazdasági, élelmiszer-ipari és vendéglátó ipari cégek magas szervesanyag-tartalmú hulladékainak az EU elvárásoknak megfelelő ártalmatlanítását. A telepekre beszállított szerves hulladékból szintén megújuló energia készül.
Társaságunk által szabadalmaztatott, az úttest szintjébe süllyedésmentesen beépíthető fedlapok és víznyelőrácsok terjedésével nagymértékben járultunk hozzá a hazai utak állapotának javításához. A technológia segítségével a fővárosban is és az országban is több mint 50-50 ezer fedlap került süllyedésmentesen beépítésre. A technológiát 2004-ben díjmentesen átadtuk az összes önkormányzatnak és az erre igényt tartó útépítő cégeknek.

Üzleti Etikai díj 2009. kép