Locsolási kedvezmény

Lakossági felhasználóinknak lehetőségük van locsolási kedvezmény igénybevételére. Ennek mértéke az elhasznált vízmennyiség után fizetendő szennyvízelvezetési díj 10%-a.

A kérelmet, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-nek a honlapról is letölthető nyomtatványok közül, a 4-es számú nyomtatványon kell benyújtani személyesen az Ügyfélszolgálati Irodában, vagy postai úton (1426 Budapest 72, Pf. 114.). A kérelem az ingatlan felhasználója részéről e-ügyfélszolgálaton keresztül vagy e-mailen (ugyfelszolgalat@fcsm.hu) is beadható.

A 10%-os kedvezmény, az igénylést követően, minden év május 1-jétől szeptember 30-áig, automatikusan elszámolásra kerül.

Feltételei:

- az ingatlanon nincs locsolási vízmérő felszerelve;
- az ingatlan területe nem haladja meg a 2000 négyzetmétert és a rajta lévő házikert árutermelést még részben sem szolgál. (Házikertnek minősül az ingatlan egybefüggő, beépítetlen, legfeljebb 2000 négyzetméter alapterületű kerthasználatú területrésze.)
 
A feltételek maradéktalan teljesülése esetén, a felhasználó a kedvezményt

            - locsolási időszakban, a hozzájárulás kiadásának napjától,
            - nem locsolási időszakban, a locsolási időszak kezdő napjától

kapja meg.

Felhasználóváltozás esetén a locsolási kedvezményt újra kell igényelni.