Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep

A telep jellemzői

A telep jellemzői képA telep a IV., XV., XVI., XVII. kerület, részben pedig, a III., X., XIII., és XIV. kerület, illetve az ide tartozó agglomerációs területek szennyvizeit fogadja és a legkorszerűbb tisztítási technológiával tisztítja. A tisztítótelep szennyvíztisztító kapacitása 200 ezer m3 naponta. A telep átlagosan 130 ezer m3 szennyvizet tisztít meg egy nap. A szennyvíztisztító telepen környezetbarát, komplex tisztítási és hulladékkezelési, valamint hasznosítási technológia működik. A szennyvíz tisztítása során évente 1500 m3 szervetlen hulladék és 50 ezer m3 víztelenített iszap keletkezik.

 

 A szennyvíztisztításon kívül a telep

• fogadja és kezeli a budapesti csatornahálózatról érkező csatornaiszap egy részét;
• lehetővé teszi a szennyvíztisztítás során keletkezett melléktermékek, az iszap és a mechanikai szennyeződések környezetbarát kezelését, és a tárolásra, illetve újrahasznosításra történő előkészítését;
• beszállított hulladékokat fogad a biogázmennyiség növelése érdekében;
• a felhasznált elektromos és hőenergia jelentős részét előállítja;
• a fel nem használt megtermelt elektromos energiát az országos hálózatba juttatja;
• tisztítja a technológiai folyamatok során képződő szagokat (2 millió m3/nap);
• záporvíz-szivattyúkkal segíti a csapadékvíz elvezetését (15 m3/sec).
 

Az elfolyó vízminőségi adatok

Mintavétel napja: 2024.05.01.-05.02.
Vízminőségi paraméter Határértékek(mg/l) Az elfolyó víz mért értékei (mg/l)
Dikromátos oxigénfogyasztás 125 25
Ötnapos biokémiai oxigénigény 25 <10
pH 6,5 - 9,0 7,6
Szerves oldószer extrakt* 5 <2
Összes nitrogén 35 11,2
Ammónium-nitrogén 10 3,21
Összes foszfor 5 0,83
Fenolindex 0,1 <0,05

* állati és növényi zsiradék esetén a határérték háromszoros

 

A telep története

A telep története kép

Az észak-pesti telep 1980-ban kezdte meg működését. Eleinte az összegyűjtött szennyvizekből csak a mechanikai szennyeződéseket távolították el, 1986-tól azonban, biológiai tisztításuk is megtörténik.
Az 1998-as felújítást követően az angyalföldi vízgyűjtő területeket nyomócsövek segítségével csatlakoztatták a telephez. Az 1999 és 2002 közötti kapacitásbővítésnek köszönhetően a telep napi 200 ezer m3 szennyvíz tisztítására vált képessé. A 2002-ben üzembe helyezett I. bővítési ütemet kizárólag a szerves anyagok lebontására tervezték.
A szaghatások kiküszöbölése érdekében 2002-ben valósult meg a mechanikai tisztítóberendezések lefedése és biofilterekkel történő szagtalanítása.
2007-re a békásmegyeri és a római-parti szennyvíz egy része is átvezetésre került erre a telepre. Ez további, napi 15 ezer m3 szennyvíz tisztítását jelenti.
2007-ben kezdődött meg az a hatalmas, kétmilliárd forintot meghaladó környezetvédelmi és bioenergetikai beruházás is, amely energiatakarékos és környezetbarát megoldást biztosít a szennyvíziszap kezelésére a telepen. A létesítmény, a dél-pesti telepen már évek óta működő iszapstabilizáló egységhez hasonló módon, a szennyvíziszapból biogázt, abból pedig hő- és elektromos energiát állít elő. 2008-ban indult a próbaüzem, 2009 elejétől pedig, teljes kapacitással működik. 2009-ben telepítésre került sűrítőasztal és a beépített új recirkulációs szivattyúk kevesebb energiaigénye költségmegtakarítást hozott. 2010-ben befejeződött az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep bővítésének második üteme is. A beruházás célja a szennyvízben levő tápanyagok (nitrogén és foszfor) eltávolítása volt. Az egyéves próbaüzemet követően 2011 tavaszán átadásra került a létesítmény. Szintén 2010-ben létesült a csatornaiszap-fogadó állomás, mely lehetővé tette a csatornaiszapok, csatornamű-hulladékok kezelését. 2014-ben az iszapvíztelenítési kapacitás növelése érdekében két darab víztelenítő centrifuga, továbbá a biogáztárolási kapacitás növelésének érdekében, további egy biogáztároló tartály telepítése valósult meg. 2016 júliusától pedig újabb szakmai innovációként könyvelhető el az, hogy a megtermelt, de a telepen fel nem használt elektromos energia kitáplálása kezdődött meg az országos hálózatba. 2020-ban három korszerű iszapvíztelenítő centrifuga is telepítésre került. 2021 elején indult az elfolyó tisztított vízre telepített rekuperációs vízerőmű üzemeltetése, amely villamosenergia-termelésre képes. Ezt követően 2022-ben egy újabb rekuperációs vízerőmű került beépítésre majd üzembehelyezésre. 2023 elején egy 150 kW teljesítményű napelempark épült az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep nagyobb mértékű villamosenergia-termelésének érdekében.
 

Élenjáró technológia és berendezések

Élenjáró technológia és berendezések képA korábbi francia és a német tulajdonosok a telep korszerűsítéséhez nagymértékben hozzájárultak. Tisztítótelepi üzemeltetési tapasztalataik és élenjáró technikai ismereteik lehetővé tették a telep jelentős megújítását és a technológiai folyamat teljessé tételét.
Külföldi technológiával és berendezésekkel került kialakításra az iszapstabilizáló rendszer, amely szennyvíziszapból biogázt, abból pedig elektromos és hőenergiát termel. A telepen termelt biogáz környezetkímélő és energiatakarékos. A biogázból gázmotorok állítanak elő hő- és villamos energiát. A telep a megtermelt, de fel nem használt elektromos energiát pedig 2016 júliusától külső hálózatra ki is táplálja.
A társaság különösen nagy gondot fordított a szaghatások megelőzésére. Több légtisztító rendszer, biofilter is üzemel a telepen. A zárt terek nagy részéből elszívják a levegőt és biofilteren áramoltatják át. A biofilterek segítségével naponta 2 millió m3 levegőt tisztítanak meg, melyek kulcsszerepet töltenek be a teljes észak-pesti régió, különösen a IV. kerület levegőminőségének védelmében.
A telep a csatornahálózatból kitermelt csatornaiszapot, csatornamű-hulladékot, továbbá homokfogó üledéket kezeli, hasznosítja. Rostálási, mosási és fertőtlenítési, majd biodeponálási technológia után értékesíti. Az A-111/2018 NMÉ lehetővé teszi a kétszer mosott csatornahomok adalékanyagként alacsony biztonsági követelmények melletti felhasználását települési szennyvizek tisztításából származó iszapok hulladéklerakóinak fedőrétegeként, továbbá mélyépítési tevékenységek során üregkitöltő habbetonokhoz, valamint habarcsokhoz, betonokhoz.
Az FCSM képes víztelenített iszapból komposztálási technológiával tüzelőanyag előállítására is. (A komposzt SRF /Szilárd Újrahasznosított Tüzelőanyag/ termékengedéllyel bír jó fűtőértéke miatt.)
Mindez jól példázza azt az erőfeszítést, amit a társaság tesz a környezetgazdálkodás és mindannyiunk életminőségének javítása érdekében.

Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep
  • címe: 1044 Budapest, Tímár u. 1.,
  • telefonszáma: (1) 272-3622,
  • elektronikus címe: center@fcsm.hu