Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep fő képe

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep

A telep jellemzői

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep a legkorszerűbb és a legkörnyezetkímélőbb technológiával működik. Pestlőrinc, Kispest, Erzsébet és Soroksár (XVIII., XIX., XX., XXIII.) kb. 300 ezer lakosának, valamint az ott működő vállalkozásoknak a szennyvizét fogadja és tisztítja folyamatosan.

A tisztítótelep szennyvíztisztító kapacitása napi 80 ezer, évi 22 millió m3. Naponta átlagosan 60 ezer m3 szennyvíz érkezik a négy dél-pesti kerületből. 2019. október elejétől az eddigi 3300 m3 helyett 7000 m3 záporvíz tározására és azt követő tisztítására képes a telep, a 80 ezer m3-es napi kapacitása mellett. A szennyvíztisztítás egyik mellékterméke a víztelenített szennyvíziszap, aminek éves mennyisége a telepen 34 ezer tonna. Az iszapból évente keletkező 6,8 millió m3 biogázból elektromos és hőenergiát állítanak elő, ami a telep teljes energiaszükségletét fedezi. A több mint egy évtizede működő biogázprogram keretében jelentős mennyiségű és a környezetre nézve káros összetételű szennyvíziszapot nemcsak környezetkímélő módon ártalmatlanítják, hanem a hagyományos energiaforrások mérhető csökkentésére még villamos energiát is nyernek belőle. Újabban a telep már nemcsak a saját szükségletének megfelelő, hatalmas mennyiségű elektromos és hőenergiát nyeri szennyvíziszapból, valamint beszállított élelmiszer-hulladékokból, hanem egyes időszakokban többlet villamos energiát is termel. A telep a túltermelés időszakaiban a többlet elektromos energiát az országos hálózatba juttatja.

A szennyvíz tisztítása során keletkezett szervetlen hulladék mennyisége évente 530 tonna.
A telep területe 17 hektár, a foglalkoztatottak száma meghaladja a 70 főt.

A szennyvíztisztításon kívül a telep

 • a többlépcsős mechanikai és biológiai, továbbá élőgépek technológiával kombinált szennyvíztisztítás eredményeként az EU-normáknál jobb paraméterekkel rendelkező vizet juttat a Ráckevei-Soroksári Duna-ágba; 
 • biztosítja a szennyvíztisztítás során keletkezett melléktermékek, az iszap és a mechanikai szennyeződések környezetbarát kezelését, és a tárolásra, illetve újrahasznosításra történő előkészítését;
 • feldolgozza és zöldenergiává alakítja a beszállított szervesanyag-tartalmú élelmiszer-hulladékot;
 • gyakorlatilag önellátó, hiszen szennyvíziszapból és szerves hulladékból megtermeli elektromos energiaigényének közel 90%-át, hőenergia-szükségletének pedig 100%-át;
 • a fel nem használt megtermelt elektromos energiát az országos hálózatba juttatja;
 • tisztítja a technológiai folyamatok során képződő szagos levegőt.

Innovatív fizikai-, kémiai és biológiai félüzemi kísérletek folynak a szennyvíztisztító telepen. A kísérletek biztosítják a technológiai folyamatok monitoringját és folyamatos fejlesztését.
A szennyvíztisztító telep jelentős szerepet vállal a szakemberutánpótlás-képzésben és a diákok iskolai, gyakorlati oktatásában.

A francia és a német tulajdonosok nagy mértékben járultak hozzá a telep korszerűsítéséhez. Tisztítóüzemeltetési tapasztalataik és élenjáró technikai ismereteik lehetővé tették a telep jelentős megújítását és a technológiai folyamat teljessé tételét.
Francia technológiával és német berendezésekkel került kialakításra a bioszűrő; a gázmotorok német berendezések, a szerveshulladék-fogadó pedig, francia technológiával működik.
A tisztító telep nemcsak a hagyományos kétfokozatú bioszűrést alkalmazza, hanem egy magyar fejlesztésnek, az Organica® Élőgépek rendszernek köszönhetően, élő növényzet és mesterséges gyökérrendszer segítségével növelte a tisztítás hatásfokát és az európai normáknál jobb paraméterekkel rendelkező tisztított vizet enged a befogadó, Ráckevei-Soroksári Duna-ágba.

Mára a telep a legkorszerűbb külföldi és a hazai szennyvíztisztítási tudást ötvözi és technológiájában, műszerezettségében és tisztítási komplexitásában az európai élvonalba tartozik.
 

Az elfolyó vízminőségi adatok

Mintavétel napja: 2023.11.17-11.18.

Vízminőségi paraméter Határértékek 
(mg/l)
Az elfolyó víz
mért értékei
(mg/l)
Dikromátos oxigénfogyasztás 80 39
Ötnapos biokémiai oxigénigény 25 11
pH 6,5 - 9,0 7,8
Szerves oldószer extrakt* 5 <2
Összes lebegőanyag 35  <10
Összes nitrogén V.1. - XI.15. 15  
Összes nitrogén XI.16. - IV.30. 20 11,9
Ammónia-ammónium-nitrogén V.1. - XI.15. 2  
Ammónia-ammónium-nitrogén XI.16. - IV.30. 4 0,22
Összes foszfor 1,8 0,3
Fenolindex 0,1 <0,05

                       * állati és növényi zsiradék esetén a határérték háromszoros

A telep története

Magyarország első szennyvíztisztítójának helyét az Országos Tervhivatal jelölte ki 1952. december 23-án.
A Pesterzsébet, Kispest és Pestlőrinc szennyvizeinek tisztítására tervezett beruházási program többszöri átdolgozása mellett a telep folyamatosan épült, és 1966. szeptember 14-étől működik üzemszerűen. 1967-re az iszapkezelés is megvalósult.
A telep bővítése a 80-as években folytatódott és mára hazánk legkorszerűbb szennyvíztisztítója.


Főbb fejlesztések:

 • 1983-ban a tisztítómű hidraulikai kapacitása a beüzemelt újabb két párhuzamos biológiai tisztítósorral bővült;
 • az évtized közepén megkezdődött az anaerob mezofil rothasztókban kezelt iszap gépi víztelenítése;
 • 1986-tól a szükséges levegőbevitel a felületi levegőztetés helyett, a nagyobb hatékonyságú, finombuborékos légbefúvással történik;
 • 1989-től megkezdődött a biogáz hasznosítása; a gázmotorok által előállított energia biztosítja az eleveniszapos rendszer légfúvóinak működését;
 • 1990-ben került sor a levegőztető egység átalakításával a többletfoszfor-eltávolítás kiépítésére.
 • A hidraulikai kapacitás 1992-ben tovább bővült, amikor a szennyvíz zsír- és homoktartalmának eltávolítását is biztosító, új előmechanikai egység megépült.
 • A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-ben 1997-ben megjelenő új tulajdonosok (a francia Veolia Water és a német Berlinwasser) jelentős minőségi fejlődést eredményeztek a dél-pesti telep életében is. Megújult és kiegészült a szennyvíztisztítási és az iszapkezelési technológia.
 • 1999-ben a víztisztító bővítésével és korszerűsítésével a telep alkalmassá vált a 80.000 m3/nap szennyvíz teljes biológiai tisztítására, beleértve a kétlépcsős nitrogén- és foszforeltávolítást is.
 • 2001-ben megújult és kibővült az iszapkezelési folyamat: megépült egy új, fedett, szagtalanító berendezéssel ellátott gravitációs sűrítő, üzembe álltak az iszap gépi sűrítésére és víztelenítésére szolgáló centrifugák, beüzemelésre került a képződő biogázból villamos energiát előállító gázmotor és a szilárd töltetű biogáz-kéntelenítő. Megépült és átadásra került egy 3300 m3-es záporvíztározó medence.
 • 2005-ben került átadásra a magas szervesanyag-tartalmú hulladékfogadó, -feldolgozó állomás, és megkezdte működését hazánk legnagyobb kapacitású, magas hőfokú, termofil iszaprothasztója, valamint egy új, nagyobb kapacitású gázmotor is.
 • 2007-ben az eleveniszapos medencék levegőbeviteli elemeinek a kapacitásbővítése történt meg, új légfúvó egység kezdte meg működését, és megépült a víztelenített szennyvíziszap átmeneti tárolására szolgáló iszapsiló.
 • 2009-ben szálasanyag-leválasztó berendezés, új hőcserélő gépház kezdte meg a működését, átadásra került egy félüzemi ipari rothasztó.
 • 2012-re elkészült a beérkező szennyvizeket fogadó műtárgy lefedése. A szaghatások megfékezése érdekében biofilterek működnek, melyek óránként 100 ezer m3 szagos levegőt közömbösítenek.
 • Szintén 2012-ben adták át a szennyvíztisztításban reformnak számító Organica® Élőgépek rendszert.
 • 2012-ben a telepről távozó tisztított víz fertőtlenítésére szolgáló, korábbi klórozásos megoldást felváltotta a jóval biztonságosabb és környezetkímélőbb UV-fertőtlenítés.
 • 2014-ben membrános gáztároló épült és egy harmadik, 1,2 MW teljesítményű gázmotor, valamint  energiatakarékos, mágneses csapágyas légfúvók  álltak üzembe.
 • 2016-ban új, homokmosó berendezés kezdte meg működését, sor került a II. biológiai fokozat kapacitásbővítésére, újabb mágneses csapágyas légfúvók álltak üzembe és beüzemelésre került egy biológiai biogáz-kéntelenítő berendezés.
 • 2017-ben átadásra került egy csatornaiszap-fogadó műtárgy, melynek segítségével a csatornaiszap szervesanyag-tartalma hasznosíthatóvá vált.
 • 2019-ben elkészült a 2001-ben átadott záportározó kapacitásának 7000 m3-re történő bővítése. A záportározó bővítése során a záportározók egésze polikarbonát lefedést kapott, így lehetővé vált a medencék légteréből óránként összesen 4000 m3 szennyezett levegő elszívása, szaghatások biofilteres közömbösítése.

A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep

 • címe: 1238 Budapest, Meddőhányó u. 1.,
 • telefonszáma: (1) 455-4750,
 • elektronikus címe: center@fcsm.hu