Csatornahálózat-üzemeltetés

Csatornahálózat-üzemeltetés
 
Budapest, 1873-as megalakulása és az általános csatornatervek elfogadása után, nagy lendülettel kezdett a csatornahálózat kiépítéséhez. Említésre méltó előrelátással a főgyűjtőcsatornákat olyan szelvénymérettel tervezték és építették meg, hogy azok vízszállító képessége még a mai igényeknek is megfelel.

Budapest csatornázottsága mára gyakorlatilag, teljes körűnek mondható. A több mint 6000 km hosszú csatornarendszer biztonságos üzemeltetéséről és a fővárosban keletkező napi 500-600 ezer m3 szenny- és csapadékvíz elvezetéséről a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) gondoskodik.
 
Az FCSM közérdekű üzemeltetőként 2018. április 9-étől Budaörs csatornaszolgáltatását is ellátja. Társaságunk feladata a budaörsi csatornahálózat, az átemelő telepek és házi átemelők üzemeletetése. Budaörsön naponta átlagosan 7-8 ezer m3 szennyvíz keletkezik, mely mennyiség a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett Budapesti Központi Telepre kerül tisztítás céljából. 
 
Csatornavizsgálat
 
A zavartalan üzemeltetés érdekében a hálózat műszaki állapotát és üzemi viszonyait rendszeresen ellenőrizni kell. Az ellenőrzések során felderítjük a csatorna anyagában, szerkezetében, műtárgyaiban esetlegesen bekövetkezett hibákat, rendellenességeket, megmérjük a szennyvíz és a leülepedett iszap magasságát.

A vizsgálatok nagyobb része a legkorszerűbb ipari kamerás berendezésekkel történik. A járható csatornaszakaszokat kézikamerák, a 15-80 cm átmérőjű szelvényeket, önjáró robotkamerák segítségével, míg a házi bekötővezetékeket, tolórúddal betolható, hordozható kamerával vizsgáljuk. A felvételeket egy stúdiószerűen berendezett „vezérlő”-gépjárműbe továbbítjuk, ahol vizsgálati szoftver (IKAS32) segítségével, az EU 13508-2 szabványa szerint kerülnek számítógépes feldolgozásra az adatok.
 
Csatornatisztítás
 
A vízszállító képesség fenntartása, valamint a nem kívánatos szaghatások elkerülése érdekében, a szerves és szervetlen anyagoktól, törmelékektől, a csatorna falára kiülepedett zsíroktól rendszeresen meg kell tisztítani a csatornahálózatot. A csatornatisztításhoz 25 db különböző funkciójú célgép áll rendelkezésünkre.

Évente legalább 500-600 km hosszúságú csatornahálózatot tisztítunk meg. A preventív tisztítások során 30 000 m3 szennyvíziszapot távolítunk el a hálózatból. Ma már a szennyvíziszap kezelése és elhelyezése is környezetkímélő módon, a legkorszerűbb technológiával történik.

A nagy átmérőjű, nagy vízhozamú csatornák tisztítására csatornamosó célgépeket használunk, melyek 150-180 bar nyomással és 210-640 l/min vízmennyiséggel dolgoznak. A legkorszerűbb környezetkímélő kombinált célgépekkel nemcsak egyszerre vagyunk képesek szennyvízcsatornát mosni és szippantani, hanem a kiszivattyúzott szennyvíziszap helyben történő víztelenítésével és a víz visszaforgatásával hatékonyabban is dolgozunk.

A közcsatornában esetlegesen keletkező üzemzavarok (csatornadugulás) elhárítására, éjjel-nappal díjmentesen hívható, ügyeleti szolgálattal állunk a lakosság rendelkezésére.
 
Csatornajavítás
 
A csatornahálózaton több tízezer tisztító, illetve víznyelő akna található. Mivel ezek nagy része állandó forgalmi terhelésnek van kitéve, előfordulhatnak különböző meghibásodások. Évente több száz megsüllyedt vagy sérült aknafedlap, illetve víznyelőrács cseréjét végeztetjük el a nap 24 órájában.
A már említett vízszállító képesség fenntartása érdekében, ugyancsak szükséges a sérült csatornaszelvények vagy bekötővezetékek gyors és rövid szakaszon történő kijavítása. Évente mintegy 3 km vezeték javítását végezzük.  

Nagyobb csatornaszakaszok rekonstrukciói esetén, törekszünk a környezetkímélő, a felszíni forgalmat kevésbé akadályozó, feltárás nélküli, „no dig” technológiák alkalmazására.

Kapcsolat

Zöld szám: 80/455-000
Telefon: (1) 455-4200, (1) 455-4123
E-mail: ugyelet@fcsm.hu

A fővárosi csatorahálózat néhány jellemző adata:

A csatornahálózat hossza: 6473 km
Csatornafedlapok száma: 160 000 db
Víznyelőrácsok száma: 97 000 db
Házi csatornabekötések száma: 190 000 db
Átlagosan naponta elvezetett szennyvízmennyiség: 500-600 ezer m3

 

A budapesti csatornahálózat típusai (km-ben)

szennyvíztisztítás illemhetytérkép kir rendszer Ipari szennyezéscsökkentés (IPPC) Élelmiszer-hulladékok a csatornában csomag ügyfél

Év Törzscsatorna Bekötőcsatorna Összesen Ebből új építés
1996. 3073 1209 4282 54
1997.  3132 1238  4370  88
1998.  3160  1253  4413 43
1999.  3202  1277  4479 66
2000.  3267  1306  4573 94
2001.  3329  1336  4665 92
2002.  3419  1380  4799 134
2003.  3498  1417  4915 116
2004.  3605  1470  5075 160
2005.  3675  1504  5179 104
2006. 3745 1537 5282 103
2007. 3766 1549 5315 33
2008. 3777   1557  5334 19
2009. 3789 1563 5352 18
2010. 3814 1569 5383 31
2011. 3828 1572 5400 17
2012. 3903 1515 5418 18
2013. 4018 1549 5567 149
2014. 4029 1627 5656 89
2015. 4242 1783 6025 369
2016. 4261 1784 6045 20
2017. 4265 1782 6047 2
2018. 4266 1790 6056 9
2019. 4277 1794 6071 15


Grafikon megtekintéséhez kattintson az ábrára.

Csatornahálózat-üzemeltetés kép

A budapesti csatornahálózati rendszer megoszlása (km-ben)

Év Szennyvíz-
csatorna
Csapadékvíz-
csatorna
Egyesített
rendszerű
Összesen
1996. 890 365 3027 4282
1997.  943 373 3054 4370
1998.  965  376  3072 4413
1999.  999  380  3100 4479
2000.  1047  390  3136 4573
2001.  1098  391  3176 4665
2002.  1189  397  3213 4799
2003.  1275  400  3240 4915
2004.  1380  415  3280 5075
2005.  1467  425  3287 5179
2006. 1549 431 3302 5282
2007. 1574 433 3308 5315
2008.  1588  435  3311 5334
2009. 1600 440 3312 5352
2010. 1609 445 3329 5383
2011. 1617 451 3332 5400
2012. 1840 540 3038 5418
2013. 1853 530 3184 5567
2014. 1887 547 3222 5656
2015. 2160 558 3307 6025
2016. 2185 566 3294 6045
2017. 2195 572 3280 6047
2018. 2207 572 3277 6056
2019. 2223 569 3279 6071


Grafikon megtekintéséhez kattintson az ábrára.

Csatornahálózat-üzemeltetés kép 2

Budapest teljeskörű csatornázása (www.bpcsatornazas.hu)

Film: Csatornavizsgálat

Film: Csatornavizsgálat - EN

Film: Csatornavizsgálat - FR

Film: Csatornatisztítás

Film: Csatornatisztítás - EN

Film: Csatornatisztítás - FR