Házi csatornával kapcsolatos szolgáltatások

Házi csatornával kapcsolatos szolgáltatások kép Ügyfeleink sokszor csak a nagy esőzések idején szembesülnek azzal a ténnyel, hogy házi szennyvízhálózatuk kivitelezése nem a legszakszerűbb módon történt. Az ingatlanok elöntését sok esetben szabálytalan bekötés, rossz illesztés vagy a visszaáramlást megakadályozó szerelvény hiánya okozza, de duguláshoz vezethet a csatornahálózat elöregedése vagy elzsírosodása is.

A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) térítés ellenében vállalja Budapest közigazgatási határán belül lakóingatlanok, társasházak, telephelyek házi csatornáinak              

 • tisztítását,
 • kamerás vizsgálatát,
 • állapotfelmérését,
 • ismétlődő üzemzavarok okának felderítését.

A legkorszerűbb kamerás csatornavizsgáló rendszerrel bontás nélkül (8 cm átmérő fölött) képesek vagyunk megállapítani a műszaki hiba okát. Igény esetén a vizsgálatokról videofelvételt és állapotvizsgálati jelentést készítünk, melyek azonban nem tekinthetők hivatalos szakvéleménynek.
A házi szennyvízhálózat vizsgálatát a tisztítóaknából vagy a tisztítóidomból végezzük.
A csatornavizsgálat sikeres elvégzésének feltétele: 8-20 cm átmérőjű csatorna, lerakódásmentes csatornaszakasz, tisztítóakna, vagy tisztító idom, melyen át a kamera a csatornába juttatható. Lehetőség van 20 cm-nél nagyobb átmérőjű csatornák vizsgálatára is, amit önjáró kamerás berendezéssel végzünk.
A csatornatisztítás fontos feltétele, hogy a csatorna szilárd burkolatú úton megközelíthető legyen, továbbá 50 folyóméterenként legyenek tisztító ellenőrzőaknák. 
Az FCSM által használt nagy teljesítményű kombinált célgépek méretüknél (3,7 m) és tömegüknél (32 t) fogva csak megfelelő szilárdságú útburkolaton tudnak károkozás nélkül közlekedni. Megrendelés esetén, ennek a ténynek a figyelmen kívül hagyásából eredő károkozásért társaságunk nem tud felelősséget vállalni.
Továbbá az FCSM nem vállal felelősséget a csatorna magasnyomású technológiával történő tisztításából eredő esetlegesen előforduló rongálódásokért.                                                          
A belső hálózaton végzett tisztításához szükséges ellenőrzőaknák tisztítónyílások kialakítása, kinyitása, vezetékek esetleges megbontása, valamint a tisztítás utáni helyreállítása a Megrendelő feladata.   
Az FCSM nem vállalja.         
Társaságunk nem vállalja az épületeken belüli, épületgépészeti jellegű csatornák átöblítését, továbbá veszélyes hulladéknak minősülő anyagok csatornából történő eltávolítását sem. Garanciát és/vagy jótállást a tevékenység jellegéből adódóan társaságunknak nem áll módjában vállalni!  Hibás teljesítés – a megbízatás típusából fakadóan – nem érvényesíthető!
 

Megrendelés esetén kérjük, töltse le nyomtatványunkat.


A kitöltött és aláírt nyomtatványt

 • vagy postai úton a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Hálózatüzemeltetési Igazgatóság 1087 Budapest, Kerepesi út 21. címére,
 • vagy szkennelve, elektronikus levélben csatolva a halozat@fcsm.hu címre

kérjük eljuttatni.

Vállalási árak:

 • Csatornavizsgálat kézi betolós kamerával: 30.000 Ft/óra + ÁFA
 • Csatornavizsgálat önjáró kamerával: 35.000 Ft/óra + ÁFA
 • Csatornatisztítás kombinált (mosó-szívó) célgéppel: 54.000 Ft/óra + ÁFA

Kiszállási díj:

 • Csatornavizsgálat esetén: 12.000 Ft + ÁFA
 • Csatornatisztítás esetén: 20.000 Ft + ÁFA

További információk az alábbi telefonszámokon kérhetők:

Csatornavizsgálat
esetén

(1) 455-4322
(1) 455-4158
(1) 455-4332

Csatornatisztítás
esetén

(1) 455-4169
 (1) 219-8213

Film: Csatornavizsgálat

Film: Csatornavizsgálat - EN

Film: Csatornavizsgálat - FR