Szabálytalan csatornabekötésekkel kapcsolatos tájékoztató

SZABÁLYOS CSATORNAHASZNÁLATTAL SOKAT TEHETÜNK A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI ELLEN

A klímaváltozás következtében jelentkező özönvízszerű esőzések egyre nagyobb próbatétel elé állítják a kiépített közcsatornákat. A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) mindent elkövet azért, hogy a klímaváltozásból eredő kihívások ellenére a kapacitások határáig folyamatosan és biztonságosan vezesse el a szennyvizet.
 
Mostanra azonban az egyre gyakoribb terhelésnek kitett közcsatornarendszer megóvása és a biztonságos vízelvezetés érdekében elkerülhetetlenné vált a rendeltetésszerű és szabályos csatornahasználat betartatása. Az FCSM számít a lakosság együttműködésére.
 
Míg az ingatlantulajdonosok többsége szabályszerű csatornahasználó, akadnak olyanok, akik illegális szenny- és/vagy csapadékvíz-bekötéseikkel veszélyeztetik a szennyvíz-elvezetési szolgáltatás biztonságát. Az sem ritka, hogy ezzel a rendesen díjfizető lakókörnyezetükben élőknek okoznak elöntéseket, ezzel pedig károkat.
 
A szabálytalan közműhasználat mindenkinek káros, ezért közös érdekünk, hogy lehetőségeink szerint mindent megtegyünk annak visszaszorításáért. Mindezeket figyelembe véve az FCSM még fokozottabban fogja a jövőben vizsgálni a csatornabekötések szabályosságát.

 
A vizsgálat ki fog terjedni a következőkre:

  • a közcsatornára csatlakozás az FCSM hozzájárulásával történt-e,
  • különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat megléte esetén a csapadékvíz-bevezetés szabályosan a csapadékvíz-elvezető hálózatra kötött-e,
  • különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat esetén a szennyvíz-bevezetés szabályosan a szennyvízelvezető hálózatra kötött-e.

Az ingatlantulajdonosoknak 2021. március 31-ig van lehetőségük önellenőrzésre, az esetleges illegális rákötések megszüntetésére, vagy ha minden feltétel adott, akkor szabályos eljárás keretében legalizálni a csatlakozást. 
 
Ezt követően azonban, 2021. április 1-jétől az FCSM által végzett fokozott vizsgálatok során feltárt, illetve a tudomására jutott szabálytalan közműhasználathoz a jelenleginél jóval magasabb kötbér-, illetve pótdíjfizetési kötelezettség társul, amelynek összege szélsőséges esetben akár 500.000 Ft is lehet.
  
Azok az ingatlantulajdonosok, akik bizonytalanok a csatornabekötésük tekintetében (pl. nem régen vásároltak használt ingatlant és nem ismerik az előzményeket), a kellemetlenségeket úgy tudják a legkönnyebben elkerülni, ha a következő tanácsokat megfogadják:

  • Első lépésként nézzék meg, hogy az ingatlanból a szennyvíz a közcsatornába vagy emésztőbe kerül-e!
  • Ellenőrizzék le, hogy a számlát a megfelelő szolgáltatótól kapják-e! (Közcsatorna-használat esetén a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., emésztőhasználat esetén a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. /FTSZV/ jogosult számlázni.)
  • Ellenőrizzék le, hogy az ingatlanról hova kerül a csapadékvíz! Amennyiben a közcsatornába, akkor járjanak utána, hogy ez a szolgáltató engedélyével történik-e!

Az FCSM Ügyfélszolgálati Irodája készséggel áll rendelkezésére azon ügyfeleknek, akik bizonytalanok a teendők tekintetében, illetve akik esetleges szabálytalan bekötésük megszüntetése vagy rendezése érdekében a türelmi idő alatt szeretnének intézkedni.

A szabálytalan közműbekötések megszüntetésére, vagy szabályossá tételére 2021. március 31-éig biztosított moratóriumi időszakban érkező szabálytalan közműhasználatról történő bejelentések esetében az FCSM eltekint a kötbér vagy a pótdíj kiszabásától, továbbá a maximálisan 5 évre visszamenőlegesen megállapítható szolgáltatási díj teljes időszakra történő kiszámlázásától.
 
A bejelentést követően a szolgáltató helyszíni ellenőrzés alapján és a jogszabályi előírások betartásával dönt a bekötés utólagos engedélyezéséről vagy megszüntetéséről. A megszüntetésről szóló döntést követően az ingatlantulajdonosnak gondoskodnia kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő víziközmű-használat kialakításáról, annak érdekében, hogy a kötbér- vagy pótdíjfizetés alól mentesíthető legyen.
 
A szabályos közműhasználat mindannyiunk közös érdeke, abból a célból, hogy a szennyvíz folyamatosan és biztonságosan elvezetésre kerüljön.