Tájékoztatás az elektronikus számlabemutatás körének bővítéséről

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (továbbiakban: FCSM Zrt.) 2024. április 15-étől közvetlenül e-mailen keresztül is biztosítja ügyfeleinek a számlabemutatás lehetőségét.

Tájékoztatás az elektronikus számlabemutatás körének bővítéséről hír képe

Az új lehetőség papírmentesen, hitelesített, időbélyeggel ellátott, a NAV elvárásoknak megfelelő formátumban, PDF és XML melléklet továbbításával biztosítja az ügyfelek számára az FCSM Zrt. részéről kibocsátott víziközmű-szolgáltatási díjszámlák (Budapest, Budaörs: szennyvíz, Nagytarcsa: ivóvíz és/vagy szennyvíz) bemutatását.

Az FCSM Zrt. kizárólag azoknak az ügyfeleknek tudja küldeni a számlákat e-mailen keresztül, akiknek a folyószámláját Társaságunk vezeti.

A regisztráció az adott ügyfélkódon kiállított összes számlára vonatkozik (ügyfélkódalapú minősítés), vagyis amennyiben az ügyfélkódon több felhasználási helyet is nyilvántartunk, úgy minden felhasználási hely esetén egységes lesz az e-mailen történő számlabemutatás!

A szolgáltatás igénybevételéhez a számlák bemutatásához szükséges e-mail-cím megadása kötelező!

Egy ügyfél(kód) egy időpontban csak egy típusú számlabemutatással rendelkezhet (papíralapú számla vagy Díjnet vagy PDF számla), ezért ha valaki jelenleg papíralapon kapja a számláit vagy pl. Díjnet-ügyfél, de kéri, hogy mostantól közvetlenül e-mailen kapja a számláit és ezt az FCSM Zrt. elfogadja, akkor a rendszerben a besorolása átállításra kerül! A jelenleg Díjnet-regisztrációval rendelkező ügyfelek esetén az érintett ügyfélnek a Díjnetnél szükséges lezárnia az FCSM Zrt. szolgáltatói regisztrációját.

A környezetkímélő elektronikus számlabemutatáshoz nyilatkozat kitöltésére és az FCSM Zrt. részére (személyesen, postai úton vagy e-mailen az ugyfelszolgalat@fcsm.hu e-mail címre) történő eljuttatására van szükség. 

A beérkező nyilatkozatot az FCSM Zrt. feldolgozza és – sikeres regisztráció esetén – a számlákat e-mailen keresztül mutatja be a jövőben. Sikertelen regisztráció esetén az FCSM Zrt. e-mailben tájékoztatja az ügyfelet.