Tájékoztatás nem lakossági ügyfeleink részére

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. december 13-án hatályba lépett az energiaügyi miniszter 25/2023. (XII.13.) EM rendelete a nem lakossági felhasználók országosan egységes víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról. Ennek értelmében 
2024. január 1-jétől változnak a nem lakossági felhasználók esetében alkalmazott víziközmű-szolgáltatási díjak.

Tájékoztatás nem lakossági ügyfeleink részére hír képe

A nem lakossági felhasználók számára az ivóvíz nettó egységára 2024. január 1-jétől 576 Ft/m3, míg a csatornaszolgáltatás nettó egységára 881 Ft/m3 összegre módosul.

A Budapest szolgáltatási területen alkalmazott vízterhelési díj összege (nettó 5,08 Ft/m3) változatlan marad.

A nem lakossági felhasználók számára a vízmérő átfolyási átmérője alapján alapdíjat is fizetni kell az ivóvíz- és a szennyvízszolgáltatáshoz kapcsolódóan a hivatkozott rendelet mellékletében meghatározottak szerint.

Ivóvízalapdíjat Társaságunk csak a nagytarcsai ügyfelek esetében számláz a továbbiakban is.

A szennyvízalapdíj Budapest, Budaörs és Nagytarcsa esetében is kiszámlázásra kerül a 2024. január 1-jei felhasználási időszaktól.

A Vksztv. 66. § (1) bekezdése értelmében a hatósági díj közszolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetében a megváltozott hatósági díj az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé válik.

Nagytarcsai felhasználóinknál 2023. december hónapban is elvégeztük a szükséges leolvasásokat, illetve – a szokott módon – 2023. december 25-30. között biztosítunk diktálási lehetőséget a DBH Zrt. rendszerén keresztül (https://www.dbrt.hu/meroallas-bejelentes, 06-1-414-5000 /0-24 óra között/).

A díjváltozásban érintett ingatlanok ivóvíz-felhasználásának, szennyvíz-elvezetésének 2023. december 31. fordulónappal történő elszámolása érdekében lehetőséget biztosítunk a vízmérő(k) állásának bejelentésére. 

A korrekt elszámolás érdekében a vízmérő állás(ok) bejelentését elektronikus levélben, a vízmérőállást alátámasztó fotó csatolásával tehetik meg az ugyfelszolgalat@fcsm.hu címen kizárólag az alábbi esetekben:

·       Nagytarcsa felhasználási területén minden nem lakossági felhasználó legkésőbb 2024. január 3-án éjfélig,

·       Budapest és Budaörs területén kizárólag azon nem lakossági felhasználók, ahol az elszámolás nem a Fővárosi Vízművek Zrt. adatai alapján történik (pl. szennyvízmennyiség-mérő, talajvíz, saját kút stb.) legkésőbb 2024. január 5-én éjfélig.

A bejelentés során kérjük, hivatkozzon az ügyfél-azonosító szám(ok)ra, illetve tüntesse fel a felhasználási hely számlán szereplő adatait.

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben nem történik leolvasás, az előző évek felhasználási adatainak figyelembevételével becsült vagy részszámlát állítunk ki.

A fizetendő alapdíjak összegét, valamint közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás fogyasztással arányos díjainak összefoglaló táblázata:

A nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatásért fizetendő díjai 2024. január 1-jétől
1. Közműves ivóvízellátás
A B C
Átfolyási átmérő [mm] Alapdíj [Ft/bekötés/hó] Fogyasztással arányos díj [Ft/m3]
13 841 576
20 1 991
25 3 110
30 4 479
40 7 963
50 12 442
65 21 027
80 31 851
100 49 768
125 77 762
150 111 977
200 199 071
250 311 048
300 447 909
300 < 609 654
2. Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
A B C
Átfolyási átmérő [mm] Alapdíj [Ft/bekötés/hó] Fogyasztással arányos díj [Ft/m3]
13 1 661 881
20 3 932
25 6 144
30 8 848
40 15 729
50 24 576
65 41 534
80 62 916
100 98 306
125 153 603
150 221 188
200 393 224
250 614 412
300 884 753
300 < 1 204 247
3. Ha a számlázás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés átfolyási átmérője eltér az 1. és a 2. pontban foglalt táblázat A oszlopában meghatározott értéktől, az alapdíjként a fogyasztásmérő berendezés átmérőjéhez legközelebb álló, kisebb alapdíjat kell figyelembe venni.