Bejelentések kezelése

Folyamatosan törekszünk a legmagasabb szintű szolgáltatás nyújtására, mind a szennyvízkezelésben, és -tisztításban, mind felhasználóinkkal, ügyfeleinkkel történő kapcsolattartásban. Minden igyekezetünk ellenére előfordulhatnak olyan esetek, amikor felhasználóink, ügyfeleink szolgáltatásunkkal vagy ügyeik intézésével kapcsolatosan esetleges sérelmüket Társaságunk felé be kívánják jelenteni.  Ezen bejelentések közül panasznak minősül a szolgáltatás minőségére vonatkozó bejelentés, a felek közötti szerződéssel kapcsolatos jogorvoslati bejelentés, vagy az ügyintézéssel kapcsolatos negatív észrevétel.


Bejelentéseiket az alábbi módon és helyeken tehetik meg:

Személyesen:

Ügyfélszolgálati Irodánkban: 1087 Budapest, Kerepesi út 19. (Bejárat az Asztalos Sándor út felől).
Nyitva tartás: hétfő: 8.00-20.00; kedd, szerda, csütörtök: 8.00-16.00; péntek: 8.00-14.00.
 

A problémák megoldása érdekében munkatársaink a helyszínen mindent megtesznek, amennyiben a bejelentés tárgya helyben azonnal mégsem orvosolható, úgy jegyzőkönyvet vesznek fel.


Telefonon:

Társaságunk hangrögzítéssel rendelkező telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, melynek elérhetősége: (06-1) 455-4306. Panasszal kapcsolatosan ügyintézőinket a 0-ás gomb választása után érhetik el. Munkatársaink a problémát a beszélgetés alatt igyekeznek megoldani, amennyiben ez mégsem lehetséges, úgy jegyzőkönyvet vesznek fel és az illetékes szervezeti egységhez továbbítják. A rögzített beszélgetéseket egyedi azonosítóval látjuk el, öt évig megőrizzük és kérés esetén díjmentesen rendelkezésre bocsátjuk.


Írásban:

Bejelentését postai úton a 1426 Bp., 72 Pf. 114 címre vagy elektronikusan az ugyfelszolgalat@fcsm.hu e-mail-címre küldheti el.

Kérjük, ha bejelentésének voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat is szíveskedjék megadni. A panaszbejelentést a beérkezéstől számított 15 napon belül válaszoljuk meg. A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat, vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. Az ügyintézési idő hosszabbításáról és annak indoklásáról a válaszadási határidő letelte előtt külön értesítést küldünk.

A panasznak minősített bejelentések megválaszolásában és megoldásában minden tekintetben a hatályos jogszabályok, kifejezetten a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben, valamint Üzletszabályzatunk 3.5 pontban foglaltak szerint járunk el.