Tájékoztatás nagytarcsai felhasználók részére

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) VKEFFO/806-9/2022 és VKEFFO/815-2/2022 ügyiratszámú határozataiban Nagytarcsa településen a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, mint víziközmű-szolgáltatás végzésére közérdekű üzemeltetőként a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-t (továbbiakban: FCSM Zrt.) jelölte ki.

Tájékoztatás nagytarcsai felhasználók részére hír képe

A határozat értelmében a közérdekű üzemeltetés kezdetének napja 2022. március 1., utolsó napja 2023. február 28.

 1. Az FCSM Zrt. Üzletszabályzatával összhangban (www.fcsm.hu) a felhasználói és számlázási adatokkal, víz- és csatornahasználati díj számlázásával és a díjak beszedésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk ügyfeleinket:
 1. A felhasználókra vonatkozó felhasználói és számlázási adatokat – a DPMV Zrt.-től kapott nyitó adatok felhasználásával – Nagytarcsa területén minden hiteles vízmérő tekintetében az FCSM Zrt. saját nyilvántartása alapján kezeli.
 2. A vízmérők leolvasását az FCSM Zrt. munkatársa végzi. A vízmérők leolvasása alapvetően évente egy alkalommal történik, ez alól kivételt képeznek a havi leolvasási gyakorisággal rendelkező felhasználók (részletek a mellékletben található éves ütemtervben).

A vízmérők leolvasása – a mellékletben található ütemezéssel összhangban – 2022. szeptember 5-én kezdődik.

 1. A mérőállások diktálása során az FCSM Zrt. együttműködik a Díjbeszedő Holding Zrt.-vel (továbbiakban DBH Zrt.).

Az aktuális mérőállás diktálására minden hónap 25-30. között van lehetőség kizárólag az alábbi elérhetőségeken keresztül:

Felhívjuk figyelmüket, hogy az FCSM Zrt. és a DBH Zrt. csak a megadott elérhetőségeken keresztül fogad mérőállás-bejelentéseket. Más módon (pl. postai úton, e-mailen, faxon stb.) megküldött adatok feldolgozására és rögzítésére nincs lehetőség.
 
Az első mérőállás diktálására 2022. szeptember 25-30. között lesz lehetőség.

 1. A számlázás a nagytarcsai ügyfelek esetében alapvetően havonta történik. A számlázáshoz kapcsolódó mennyiségi adatok leolvasás, diktálás vagy korábbi adatok alapján történő átlagfelhasználás számítása alapján állnak rendelkezésre.
 2. Amennyiben a felhasználó a részérték (átlagfogyasztás) módosítását szeretné kezdeményezni, akkor azt az ugyfelszolgalat@fcsm.hu e-mail-címre kérjük elküldeni a felhasználó és a felhasználási hely adatainak megadásával (név, felhasználási hely címe, felhasználási hely azonosítója és gyári száma).
 3. A rendelkezésre álló forgalmi adatok alapján az FCSM Zrt. és a DBH Zrt. elkészíti a közüzemi számlákat.

Amennyiben az adott hónapban a felhasználási helyen történt tényleges szolgáltatói mérőleolvasás, akkor – abban az esetben is, ha az ügyfél bediktálta a mérő állását – a leolvasott érték alapján kerül elkészítésre a közüzemi számla.

 1. Az elkészített számlákat postai úton kézbesítjük ügyfeleinknek a leolvasási hónapot követő hónapban.
 2. A számlák fizetési határideje egységesen a hónap 29. napja (kivéve február hónapot, ahol a fizetési határidő 28-a).
 3. A kiállított számlákat a lakossági és társasházi ügyfélkörben az FCSM Zrt. a kiállítást követően értékesíti a Díjbeszedő Faktorház Zrt. részére. A követelés-értékesítéssel érintett ügyfelek folyószámláját a továbbiakban a Díjbeszedő Faktorház Zrt. megbízásából a DBH Zrt. vezeti.

Ebben az esetben a fennálló tartozással, számlaegyenleg-kezeléssel, pénzügyi teljesítéssel kapcsolatos információkat a DBH Zrt. tartja nyilván (ezen ügyfelek részére kiállított számlák számlaszáma nyolc számjegyből, vagy NCS/’nyolc számjegy’ összetételéből áll).
A befizetést a kiállított számlákon, illetve készpénzátutalási megbízáson (csekk) szereplő számlaszámra kell teljesíteni.
 
Elektronikus számlabemutatás igénylése:
Amennyiben a felhasználó legalább egy darab érvényes – 2022. március 1-jét követő felhasználási időszakra vonatkozó – FCSM Zrt. által kiállított számlával rendelkezik, akkor lehetősége van elektronikus számlabemutatás igénylésére a www.dijnet.hu oldalon.
Abban az esetben, ha az ügyfél folyószámláját az FCSM Zrt. vezeti (bemutatott számlákon megtalálható számlaszám tartalmazza az „SNA”, „SNC”, „SNE”, „SNVC” vagy „SNVE” jelölést), akkor az FCSM Zrt.-hez kell regisztrálni, minden más esetben a DBH Zrt.-t szükséges számlakibocsátóként kiválasztani.

 1. A korábban a DPMV Zrt.-nél csoportos beszedési megbízással fizető felhasználóknak az FCSM Zrt. által kiállított első számla fizetési módja átutalás lesz. Amennyiben a jövőben csoportos beszedési megbízással kívánják kiegyenlíteni számlájukat, akkor új megbízást szükséges adniuk számlavezető pénzintézetüknél. Abban az esetben, ha az ügyfél folyószámláját az FCSM Zrt. vezeti (bemutatott számlákon megtalálható számlaszám tartalmazza az „SNA”, „SNC”, „SNE”, „SNVC” vagy „SNVE” jelölést), akkor az FCSM Zrt.-t, minden egyéb esetben a DBH Zrt.-t szükséges jogosultként megjelölni.
 2. Bejelentéssel, számlareklamációval, ivóvízvezeték-meghibásodással (csőtöréssel) kapcsolatosan elsősorban az FCSM Zrt.-t szükséges keresni.

Az ügyfeleinknek lehetőségük van a DBH Zrt. ügyfélszolgálatán is leadni bejelentéseiket és reklamációikat. Ebben az esetben a megkeresések továbbításra kerülnek az FCSM Zrt. felé.

 1. Locsoláshoz kapcsolódó információk

II/1. Locsolási kedvezmény:

 1. Az FCSM Zrt. a hatályos jogszabállyal összhangban 10% locsolási kedvezményt nyújt a május 1. és szeptember 30. közötti felhasználási időszakban a www.fcsm.hu honlapon feltüntetett feltételek teljesülése esetén.
 2. A 2022. február 28-án a DPMV Zrt. számlázási rendszerében nyilvántartott, locsolási kedvezménnyel rendelkező felhasználók adatai átvételre kerülnek, ezen felhasználási helyekre vonatkozóan a kedvezményt csak abban az esetben kell igényelni, amennyiben új felhasználó kerül az adott felhasználási helyre.

Felhasználóváltozás esetén a locsolási kedvezményt újra kell igényelni.
 
II/2. Locsolási mellékvízmérők telepítése:

 1. A 2022. február 28-án a DPMV Zrt. számlázási rendszerében nyilvántartott, hiteles locsolási mellékvízmérők adatai átvételre kerülnek.
 2. A locsolási mellékvízmérők leolvasását 2022. február 28. utáni időszakra az FCSM Zrt. végzi.
 3. A jelenlegi mérő cseréjével kapcsolatosan az FCSM Zrt.-t szükséges megkeresni, a kapcsolódó eljárásrend megtalálható a www.fcsm.hu honlapon.
 4. Új locsolási mellékvízmérő telepítésének részletes szabályai a www.fcsm.hu honlapon megtalálhatóak.

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a szolgáltatóváltást követő, hosszabb időszakot felölelő számlák kiegyenlítésének megkönnyítése érdekében, lehetőséget biztosítunk kamatmentes részletfizetés igénybevételére. A részletfizetés további részleteiről, annak igényléséről az FCSM Zrt. vagy a DBH Zrt. ügyfélszolgálatain és internetes elérhetőségeinken tájékozódhatnak. A követelésértékesítéssel érintett számlák esetében (a kiállított számlák számlaszáma nyolc számjegyből vagy NCS/’nyolc számjegy’ összetételéből áll) a kérelmet közvetlenül a DBH Zrt. részére szükséges benyújtani. Minden más esetben az FCSM Zrt. részére szükséges a kérelmet eljuttatni.
 
Bízunk abban, hogy tájékoztatásunkban minden lehetséges kérdésre választ adtunk. Amennyiben további információra lenne szükség, akkor érdemes a honlapjainkon (www.fcsm.huwww.dbrt.hu) keresztül tájékozódni, vagy ügyfélszolgálati irodáinkat megkeresni, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre.

I. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGEI

 1. FCSM Zrt. Központi Ügyfélszolgálati Iroda
 
Ügyfélszolgálati iroda
címe
Ügyfélfogadási idő
hétfő kedd szerda csütörtök péntek
1087 Budapest, Kerepesi út 19.
(bejárat az Asztalos S. út felől)
 
10 - 20
 
8 - 16
 
8 - 16
 
8 - 16
 
8 -14

 
Az FCSM központi ügyfélszolgálati irodájában lehetőség van bankkártyás fizetésre (Mastercard, Maestro, Visa).

 1. FCSM Zrt. telefonos ügyfélszolgálat
 
Telefonszám
Ügyfélfogadási idő
hétfő kedd szerda csütörtök péntek
06-1-455-4306 8 - 20 8 - 16 8 - 16 8 - 16 8 -14

 
Amennyiben a nyitvatartási időben előre tervezett változás következik be, arról honlapunkon és ügyfélszolgálatunkon keresztül tájékoztatást adunk.
A biztonságos és zavartalan szolgáltatás biztosítása érdekében az ivóvízellátásban és a közcsatornában keletkezett üzemzavarok, dugulások stb. bejelentését a díjmentesen hívható, 80/455-000 zöldszámunkon keresztül, éjjel-nappal fogadjuk.

 1. DBH Zrt. ügyfélszolgálati irodái
Ügyfélszolgálati irodák
címei
Ügyfélfogadási idő
hétfő kedd szerda csütörtök péntek
1027 Bp., Fő u. 47. 8 - 16 9 - 18 8 - 16 8 - 16 8 - 14
1062 Bp., Lehel u. 5. 8 - 20 8 - 16 9 - 16 9 - 16 8 - 14
1091 Bp., Üllői út 117. 8 - 18 8 - 16 9 - 16 9 - 16 8 - 14
1119 Bp., Vahot u. 8. 8 - 20 8 - 16 9 - 16 9 - 16 8 - 14
1158 Bp., Molnár Viktor u. 94-96. 8 - 18 8 - 16 9 - 16 9 - 16 8 - 14

 

 1. DBH Zrt. telefonos ügyfélszolgálat
 
Telefonszám
Ügyfélfogadási idő
hétfő kedd szerda csütörtök péntek
06-1-414-5000 8 - 20 8 - 17 8 - 17 8 - 17 8 – 15

 
II. MÉRŐÁLLÁSOK DIKTÁLÁSA
 
Az ügyfelek részére minden hónap 25-30-a között lehetőséget biztosítunk az aktuális mérőállás diktálására kizárólag az alábbi elérhetőségeken keresztül:
 
Internet:         https://www.dbrt.hu/meroallas-bejelentes
 
Telefon:          06-1-414-5000 (0-24 óra között, kizárólag hónap 25-30-a között.)

III. VÍZMÉRŐK LEOLVASÁSÁNAK TERVEZETT ÉVES ÜTEMEZÉSE
Az FCSM Zrt. a mérők leolvasását a következők szerint végzi:

 • az alábbiakban megadott kivételektől eltekintve, a mérők leolvasása évente egyszer történik,
 • a Szilas Ipari Parkban felszerelt bekötési mérők és mellékmérők leolvasása havonta történik,
 • a Berdó Ipari Parkban felszerelt bekötési mérők leolvasása havonta történik,
 • a Berdó Ipari Parkban felszerelt mellékmérők leolvasása évente egyszer, november hónapban történik,
 • a telki vízmérők (pl. saját kút, szennyvízmennyiség-mérők stb.) évente egyszer, a felhasználóval előre egyeztetett időpontban kerülnek leolvasásra.

Leolvasások éven belüli ütemezése utcanevek szerint, havi bontásban:

Január Petőfi telep
Február Ezerjó utca, Hárslevelű utca, Hegybíró utca, Hordó utca, Jedlik Ányos utca, Leányka utca, Nektár utca, Puskás Tivadar utca, Somló utca, Teller Ede utca, Tokaji utca, Vincellér utca
Március Ady Endre utca, Arany János utca, Bánki Donát utca, Bocskai utca, Honvéd utca, Othello utca, Rózsa utca, Szarvaspusztai út, Szőlő utca
Április Kossuth Lajos utca, Laktanya utca, Sport utca, Széchenyi utca, Tompa Mihály utca, Vadvirág utca, Zrínyi Miklós utca
Május Bartók Béla utca, Boglárka utca, Csontváry utca, Erkel Ferenc utca, Iglic utca, Liszt Ferenc utca, Munkácsy utca, Orchidea utca, Paál László utca, Rákóczi utca, Somfa utca
Június Cserfa utca, Füzesligeti út, Fűzfa utca, Gesztenye sor, Hársfa utca, Mező utca, Nyárfa utca, Nyírfa utca, Szilfa utca, Tölgyfa utca, Vadrózsa utca, Zöldmező utca
Július Bíborka utca, Bodza utca, Kamilla köz, Kökény utca, Levendula utca, Rozmaring utca, Zsálya köz, Zsurló utca
Augusztus nincs tervezett, éves leolvasással érintett terület
Szeptember Árpád Fejedelem utca, Báthory István utca, Bethlen Gábor utca, Csabai út, Jókai Mór utca, Mátyás Király utca, Petőfi Sándor utca, Szent Imre herceg utca, Szent István körút, Szent László utca, Sztehlo Gábor utca
Október Akácfa utca, Dózsa György utca, Fasor utca, Gyöngyvirág utca, Honfoglalás utca, Ibolya utca, Iskola utca, Millenium utca, Múzeumkert utca, Rét utca, Tessedik Sámuel utca
November Berdó Ipari Parkban felszerelt mellékmérők
December nincs tervezett, éves leolvasással érintett terület

 
A szolgáltatói leolvasással nem érintett hónapokban minden ügyfelünknek lehetősége van az aktuális mérőállás bediktálására az előzőekben ismertetett módon (telefonon vagy online felületen keresztül, kizárólag a DBH Zrt. felületein keresztül).
Egyes esetekben a mérők leolvasása a fentiektől eltérően is történhet.
A soron következő leolvasás várható időpontja, illetve a diktálás időszaka a víziközmű-szolgáltatási számlán feltüntetésre kerül.

Tájékoztató letöltése nyomtatható verzióban
Melléklet letöltése nyomtatható verzióban