fő képe

A szolgáltató neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A szolgáltató rövidített neve: FCSM Zrt.
Székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor utca 4.


Tulajdonosok
Azonosító adatok
Elérhetőségek
Ügyfélszolgálati nyitvatartás  
Szervezeti felépítés
Vezetők, elérhetőségeik és feladatköreik
Szerződések
Felügyeleti szervek 
Szabályzatok
Vonatkozó jogszabályok


 
Kötérdekű adatok archívum

2014.01.22.
Vezetők elérhetőségei
 

1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv) 387-388. §,

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű szolgáltatásról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
2003. évi LXXXIX. törvény a környzetterhelési díjról


Műszaki adatok és információk

 

Ellátott település: Budapest
Ellátott lakosság: 1,7 millió fő

Átlagosan keletkező szennyvíz: 

500-600 ezer m3/nap
Elvezetett szenny- és csapadékvíz: 240 millió m3/év
Biológiailag tisztított szennyvíz: 75 millió m3/év
Biológiailag tisztított szennyvíz aránya: 95%
A csatornahálózat hossza: 5520 km
Biológiai tisztítótelep: 3 db (2 db az FCSM által, 1 db a BKSZT Kft. által üzemeltetett)
1./ Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep kapacitása: 200 ezer m3
2./ Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep kapacitása:
80 ezer m3
Végponti átemelő telep: 10 db személyzetes és
180 db automata telepGazdálkosádi adatok

Éves nettó árbevétel: 40.069 millió Ft
Foglalkoztatottak száma: 1095 fő

A kapcsolódó fájlok segítségével kérjük tekintse meg üzleti jelentéseinket.

Üzleti jelentés 2011
Üzleti jelentés 2010
Üzleti jelentés 2009
Üzleti jelentés 2008
Üzleti jelentés 2007
Üzleti jelentés 2006
Üzleti jelentés 2005


2009. évi CXXII. törvény és a 175/2009. (VIII.29.) Kormányrendelet alapján közzététel

Közbeszerzési Terv (2014.04.02-án archivált)

2012. évi Közbeszerzési Terv
2011. évi Közbeszerzési Terv
2012_közbeszerzési terv módosítása
2013. évi Közbeszerzési Terv
2013. Közbeszerzési terv 1. módosítása 2013. Közbeszerzési terv 2. módosítása

Ügyfélfogadás (2014. 04. 11-én archivált)
 A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében meghosszabbított nyitvatartási időben fogadjuk ügyfeleinket:


NYITVATARTÁSI IDŐ:

Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 14.00

Igény esetén hallássegítő mobil berendezés és jelnyelvet beszélő kolléga segíti az ügyintézést.


ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS:

Tovább >>>PÉNZTÁR ÉS TÉRKÉPI ADATSZOLGÁLTATÁS:

Hétfő: 8.00 - 19.25
Kedd: 8.00 - 15.55
Szerda: 8.00 - 15.55
Csütörtök: 8.00 - 15.55
Péntek: 8.00 - 12.50


Bankkártyás fizetési lehetőség is van.

 Térképi adatszolgáltatás >>


Ügyfélszolgálati Irodánkon sorszámosztó készülék működik, amely nagy ügyféllétszám esetén fél órával zárás előtt már nem ad sorszámot. Az intézhető ügyek a nyomógombok sorrendjében a következők:

1.) Építési ügyek (előzetes tájékoztatással, szolgáltatói hozzájárulással, használatbavételi hozzájárulással kapcsolatos ügyek)
2.) Locsolási ügyek (10%-os locsolási kedvezménnyel, locsolási mellékmérővel kapcsolatos ügyek)
3.) Több kérelem (2-nél több locsolás vagy építési ügy)
4.) Számlázással kapcsolatos ügyek
5.) Ivóvízvezeték meghibásodásának bejelentése (csőtörés)
6.) Tartozásigazolás kérés
7.) Fogyasztóváltozás bejelentés
8.) Térképi adatszolgáltatás, közműegyeztetés


ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA:

1087 Budapest, Kerepesi út 19. (bejárat az Asztalos S. u. felől)
TÉRKÉP


CALL CENTER:

Hétfő: 8.00 - 20.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 13.00


  Az ügyintézést támogatja a call centernek nevezett, telefonos ügyfélszolgálatunk, mely általános tájékoztatásért a nap 24 órájában hívható. Ügyfeleink a megfelelő menüpont kiválasztásával, közvetlenül, téma szerint tájékozódhatnak.
1-es gomb: Elérhetőségek, nyitva tartás
2-es gomb: Számlázási, bekötési, locsolási, csőtörési ügyek
3-as gomb: Műszaki hibabejelentés
4-es gomb: Ügyintéző


A biztonságos és zavartalan szennyvízelvezetés érdekében a közcsatornában keletkezett üzemzavarok, dugulások stb. bejelentését a 3-as menüponton, vagy közvetlenül a díjmentesen hívható, 80/455-000 zöldszámunkon keresztül, éjjel-nappal, köszönettel fogadjuk. Call center: 455-4306
Fax: 313-3803
E-mail: ugyfelszolgalat@fcsm.hu


E-ÜGYINTÉZÉS

Tovább >>>
 

Vonatkozó jogszabályok (2014.05.16-án archivált)

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2003. évi LXXXIX. törvény a környzetterhelési díjról
2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Gazdálkodási adatok (2014.06.03-án archivált)

Éves nettó árbevétel: 40.069 millió Ft
Foglalkoztatottak száma: 1095 fő

A kapcsolódó fájlok segítségével kérjük tekintse meg üzleti jelentéseinket.

Üzleti jeletnések:
Éves beszámoló 2012
Éves beszámoló 2011
Üzleti jelentés 2011
Üzleti jelentés 2010
Üzleti jelentés 2009
Üzleti jelentés 2008
Üzleti jelentés 2007
Üzleti jelentés 2006
Üzleti jelentés 2005


Közérdekű adatok archiválás (2014.06.10-én arhivált)

Szervezeti felépítés (I/2.)
Vezetői elérhetőségek (I/3.)
Vállalati bérezési politika (III/2.)Közérdekű adatok archiválás (2014.12.05-én arhivált)

Vezetői elérhetőségek (I/3.)


Vonatkozó jogszabályok

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról


Menürendszer

  • Ügyfélszolgálat
    • Kedvezmények, támogatások
      • Locsolási kedvezmény
      • Támogatások